تور مسافرتی: گردهماییِ بازخوانیِ اهمیت فرهنگ وهنر در جاده ابریشم با هدف یادآوری سالانه ی مسیری تاریخی كه سال ها فرهنگ ایران و دیگر كشورها را به كشورهای دیگر منتقل می كرد، امسال در شانگ های چین میزبان سه هنرمند ایرانی بود.

به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا، “هشتمین گردهمایی بین المللی پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس” با عنوان “بازسازی سنت؛ روند جدیدی برای حفظ میراث ناملموس” و با رویكرد اهمیت و نقش جاده ابریشم و جایگاه اصفهان بعنوان یكی از شهرهای مسیر راه ابریشم، ۱۷ و ۱۸ خرداد در موزه هنرهای كلكسیونی شانگ های چین برگزار شد، در این همایش مهدی تمیزی، رئیس موزه هنرهای معاصر اصفهان و هنرمند كاریكاتوریست و عكاس و پژوهشگر هنر “جایگاه فرهنگ و هنرد ر مسیر جاده ابریشم”، حسین بردبار “جایگاه طراحی خلاقانه برای فرش ایرانی” و “دهقانی كاردار اقتصادی كنسول گری ایران در شانگ های، “گردشگری هنر در سرزمین ایران” را در این اجلاس بررسی نموده اند.

مهدی تمیزی، رئیس موزه هنرهای معاصر اصفهان كه در این اجلاس مقاله ای را هم با عنوان « بررسی و بازنگری هنر و فرهنگ به وجود آمده و تكوین یافته در این مسیر» عرضه داده است، در مورد مقاله ی عرضه اش این طور به ایسنا توضیح می دهد: زبان، موسیقی، هنر، فرهنگ و حتا شیوه زیست انسان هایی كه در مسیر راه ابریشم زندگی می كرده اند، همیشه در حال وام دادن و وام گرفتن از دیگری و تكوین و تكمیل برپایه فرهنگ بومی و اقلیمی شان بوده است. این تلاقی فرهنگ های مختلف را به بهترین كلام گفت وگوی تمدن ها نامگذاری كرده اند كه سازمان جهانی یونسكو هم این نامگذاری را پذیرفته است.

وی با بیان این كه گفت وگو بین تمدن ها لزوما از طریق زبان و كلام نیست، تاكید می كند: بلكه آن گفتگویی است كه برپایه فرهنگ و هنر و موسیقی و در اصل، پیش از همه آنها بر مبنای صلح صورت می گیرد.

او با بیان این كه راه ابریشم فقط یك راه تجاری نبوده، ادامه می دهد: یك اتفاق معنوی عمیقی در این بزرگراه جهانی اتفاق افتاده كه آن از بین برداشتن مرزهای فكر و اندیشه بوده است. مسیری كه در آن، نوشته ها و آدم های متفكر و خرده فرهنگ ها حركت كرده اند و در سرزمینی دیگر، برای آدم هایی دیگر موثر بوده اند.

تمیزی اظهار می كند: اینكه فكر نماییم راه ابریشم و عنوان راه ابریشم فقط به خاطر تجارت كالا و به خصوص پارچه ابریشم انجام می شده، به نظرم درست نیست. باید رویِ دیگرِ كاركرد جاده ابریشم را نگاه كرد و از آن درس آموخت. آن آموزه این است كه اندیشه درست، راه ثواب، هنر والا، همه آن چیزی كه ما امروزه از آن بعنوان خیر و نیكی یاد می نماییم، جهان شمول و بی مرز است. راه خویش را پیدا می كنند و آنجا كه باید منشا اثر باشند، موثر می آیند.

او با تاكید بر این كه راه ابریشم یكی از طریق های این انتقال جهانی بود، ادامه می دهد: راهی كه به انسان معاصر امروز می آموزاند كه بن بست فكری وجود ندارد. اندیشه ی والا می تواند همه بن بست های اجتماعی، سیاسی و فكری زمانه اش را دور بزند و بالنده شود. این بالندگی ممكن است از جغرافیای زادگاهش كمی دور شود، اما دست آخر با تلفیق و تكوین با سایر فرهنگ ها، به آنجا كه باید، برمی گردد. در دنیای معاصر، نیكویی و خیر و زیبایی راه خویش را پیدا می كنند.

رئیس موزه هنرهای معاصر با بیان این كه امروزه متر و میزانی كه برای سنجش ملت ها در نظر گرفته می گردد “فرهنگ” آن ملت یعنی فرهنگ معاصر است، ادامه می دهد: ممكن است خیلی از كشورها قدرت نظامی را موثرترین راه برای تسلط بر كشورهای دیگر بدانند، اما آنجا كه فرهنگ ریشه دارتر و اصیل تر باشد، هیچ قدرت نظامی حتی به واسطه ویرانی های ظاهری بسیار، قادر به تخریب آن ملت نخواهد بود.

او فرهنگ را شامل مجموعه ای از هنر، موسیقی، ادبیات، فولكلور، حقوق، روابط اجتماعی و چیزهایی از این دست می داند و ادامه می دهد: امروزه باید از شاهراه های صلح و گفت وگو به انتقال فرهنگ و دریافت بهترین كدهای فرهنگی اقدام نمود. اگر مسیر انسان امروز از طریق هنر، فرهنگ، فلسفه، اخلاق و معنویت باشد، بدون شك گمراه نخواهد شد و به سلامت به جایگاه انسانی ایده آلش می رسد.

به گفته ی تمیزی، این گردهمایی با هدف بازخوانیِ اهمیت فرهنگ هنر در جاده ابریشم به صورت سالانه در شانگ های چین برگزار می شود، تا از فراموشی چنین اتفاقی جلوگیری شود و در واقع جایگاه فرهنگ و هنر در میان كشورها به اضمحلال نیفتد و آن تحت تاثیر بازرگانی و ثروت قرار نگیرد.