تور مسافرتی: یك فعال و پژوهشگر گردشگری اظهار داشت: درحالی سالانه یك ششم جمعیت جهان سفر می روند كه یك ششم مردم دنیا گرسنگی را تجربه می كنند.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا، آرش نورآقایی در همایش نقش خوراك در گردشگری كه در كوچك ترین عمارت تاریخی شهر كاشان برگزار شد، اظهار نمود: كشور ما سرشار از تضاد است. ما در سرزمینی زندگی می نماییم كه خشكسالی و كم آبی آن را فرا گرفته، اما آب صادر می كند. در واقع هندوانه می كاریم، آب زیادی برای آن مصرف می نماییم و در نهایت آن ها را صادر می نماییم.
او به این همایش كه با پذیرایی غذاهای محلی همراه بود، اشاره نمود و اضافه كرد: اگر خوراك امشب اضافه بماند، پس حتما در گردشگری ناموفق عمل كرده ایم و در همایشی حاضر شده ایم كه غیرمحیط زیستی بوده است و غیرمستقیم در فرسایش خاك كشورمان دخیل بوده ایم. آمارها نشان داده است در استرالیا برای تولید یك تن گندم ۱۳ تن خاك فرسایش پیدا می كند، ببینید در ایران با این خشكسالی، وضعیت چگونه است.
نورآقایی اضافه كرد: آماده كردن یك بشقاب غذا برای سفره آمریكایی ۲۰۰۰ كیلومتر سفر لازم دارد. احیانا این مسافت برای سفره ایرانی حدود ۵۰۰ كیلومتر باشد. اگر در خانه های بوم گردی غذا تولید و مصرف شود شاید این مسافت به پنج كیلومتر برسد. تحقیقات نشان داده است انرژی كه برای تولید خوراك مصرف می گردد بیش از انرژی است كه آن خوراك به ما می دهد. در واقع اتلاف انرژی كه برای تولید خوراك در همه جای دنیا اتفاق می افتد سبب شده آن یك ششم جمعیت جهان اكنون گرسنه بمانند.
وی در ادامه اظهار داشت: خوراك ضمن آنكه در دسته بندی جوامع بشری و تعیین جایگاه تاریخی و سیاسی مردم جهان تأثیر دارد، یك مساله استراتژیك است. مثلا در ایران انار، پسته، زعفران و خاویار چهار خوراك استراتژیك به حساب می آید كه برای هیچ یك كاری انجام نداده ایم. ما حتی شاید تفاوت سفره ایرانی را با دیگر كشورها ندانیم. شاید ندانیم ادویه ایرانی چه اثری در غذا دارد. تحقیقات شش ماهه با یك گروه استرالیایی نشان داده است مهمترین تفاوت سفره ایرانی با سایر كشورها در مصرف سبزی خشك است. این ها اطلاعاتی است كه به كار گردشگری و بوم گردی ها می آید.
این فعال گردشگری در این همایش كه همزمان با رونمایی كتاب فرهنگ مصور آشپزی ایرانی بود، با عرضه توضیحاتی درباره محتوای كتاب هایی كه به گردشگری خوراك پرداخته است، بیان كرد: كتاب هایی در این باره وجود دارد كه غیر از دستور پخت، مفاهیم دیگری را در ارتباط با تاریخ، فرهنگ و سفر عرضه می دهند. هر چند كه شاید تعداد آن ها از انگشتان دو دست كمتر باشد، اما همین ها هم مغفول مانده اند.
نورآقایی سپس اظهار داشت: واژه «گردشگری خوراك» رابطه ای بین دو واژه سفر و سفره را نشان داده است. مفهوم خوراك با هم خوردن در عزا و شادی است. حتی اثر معروفی چون شاهنامه هم به رابطه خوراك و سفر پرداخته، آنجا كه می گوید؛ رستم هفت خوان را عبور كرد كه اگر «خوان» باشد مفهوم آن سفره می شود، اما اگر «خان» باشد به مفهوم هفت مرحله است و چه خوب كه رستم پس از هر خان، ضیافتی برای خود گسترده است. حتی فردوسی هم از این مورد غافل نشده است.