به گزارش تور مسافرتی معاونت امور مجلس، حقوقی و استانهای سازمان میراث فرهنگی بعد از بازنشسته شدن معاونش منحل و زیرمجموعه های آن به معاونت های دیگر سازمان منتقل شدند.

به گزارش تور مسافرتی به نقل از مهر، بعد از آنكه اعلام گردید كه سازمانهای زیرمجموعه ریاست جمهوری می بایست كوچكتر شده و از معاونت های خود كم كنند، سازمان میراث فرهنگی هم تصمیم گرفت تا معاونت گردشگری و سرمایه گذاری را تلفیق كند اما این اتفاق بعد از چند ماه به حالت اول برگشت برخی بر این باور بودند كه سرمایه گذاری و گردشگری هر كدام كار خودشان را دارند و نمی تواند وظایف این دو را به یك نفر سپرده و تلفیق كرد.
در این حین حسین تاجیك معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای سازمان میراث فرهنگی با اجرای قانون منع به كارگیری بازنشستگان از سازمان میراث فرهنگی رفت و قرار شد تا مدیریت های این معاونت به بخش های دیگر منتقل شود از این رو امور مجلس به معاونت توسعه و مدیریت و امور حقوقی به معاونت سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی سپرده شد.
در این باره محمد خیاطیان معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی به خبرنگار مهر اظهار داشت: بعد از بازنشسته شدن آقای تاجیك و رفتن او از معاونت امور مجلس و حقوقی، وظایف زیرمجموعه های این معاونت هم از حدود سه ماه پیش به بخش های دیگر انتقال داده شدند.
وی اظهار داشت: این تصمیمی بود كه در گذشته گرفته شد تا ساختار سازمان میراث فرهنگی از اساس اصلاح گردد. شاید یكی از دلایلی كه باعث شد تا زیرمجموعه های معاونت امور مجلس واگذار شود رفتن و بازنشسته شدن معاون آن بود. البته این تغییرات نهایی نیست. بلكه باید این ساختار تغییر كند و اصلاح گردد و بعد از آن تصمیم گیری نهایی به اجرا در آید. در هر حال باید از ظرفیت بخش حقوقی و مجلس بتوانیم استفاده نماییم. چون وجود آنها یك لزوم است.
خیاطیان درباره حوزه روابط عمومی سازمان هم كه گفته شده بود قرار بوده به معاونت توسعه انتقال داده شود هم اظهار داشت: حوزه روابط عمومی در همه سازمانها زیر مجموعه ریاست است و در سازمان میراث فرهنگی هم به همین روال ادامه می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *