تور مسافرتی: انجمن علمی دیرینه شناسی ایران، اولین همایش دوسالانه ی بین المللی این انجمن را كه در زمینه دیرینه شناسی ایران و برهمكنش های فرهنگی با سرزمین های پیرامونی است، برگزار می نماید.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا، این همایش كه هم اكنون فراخوان آن انتشار یافته و درگاه سایت آن برای ارسال چكیده مقالات باستان شناسان فعال گردیده است، عنوان اولین دور این همایش «برهمكنش های فرهنگی، پیوست و گسست» انتخاب نموده تا استادان، دانشجویان، دانش پژوهان ایرانی و نایرانی به منظور آگاهی از آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی دیرینه شناسی و بررسی چالش ها، لطمه ها و فرصت های پیش رو گرد هم جمع شوند.
این همایش مقرر است «تعاملات و برهم كنش های درونی ایران»، «برهم كنش های بین ایران، قفقاز و آسیای كِهین»، «برهم كنش های بین ایران و میان رودان»، «نویافته های باستان شناختی ایران»، «برهم كنش های منطقه خلیج فارس»، «برهم كنش های بین ایران و دره ی سند» و «برهم كنش های بین ایران و فرارودان» را بررسی كند.
بر طبق فراخوان این همایش مقرر است اولین دور آن آذرماه ۱۳۹۸ برگزار شود، مهلت ارسال چكیده مقاله تا ۳۱ اردیبهشت اعلام شده است، همین طور زمان اعلام ارزیابی چكیده مقاله ۳۱ خرداد و مهلت ارسال اصل مقاله ها تا ۳۱ مرداد مشخص شده است، همایش باز مقرر است ۱۳ و ۱۴ آذر اجرا شود.
علاقه مندان چكیده مقالات خودرا می توانند به آدرس «http: //soia.org.ir/» بفرستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *