به گزارش تور مسافرتی عضو كمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران از ضرورت خرید قصر ملك توسط شهرداری اطلاع داد.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا، حجت نظری بامداد امروز با بیان این كه حاج حسین ملك یكی از بزرگترین واقفان آستانه قدس رضوی است كه موقوفات زیادی دارد و یك مجموعه فاخر تحت عنوان موزه ملك هم در تهران دارد اظهار داشت: مرحوم ملك در تهران سه یادگار دارد كه یكی از آنها خانه باغ گلابدره است كه كنار بوستان نفس قرار دارد و هنوز سالم و استوار است اما با آن كه از اختیار خاندان ملك خارج شده اما در لیست آثار ملی كشور ثبت نشده است. دیگری خانه بازار بین الحرمین است كه روزگاری خانه مرحوم ملك بوده و حالا كتابخانه ملك در همین محل برقرار است كه در لیست آثار ملی هم ثبت شده است و یادگار سوم خانه باغ ملك در شهر ری است كه به قصرملك شهرت گرفته كه در دی ماه سال ۴۸ این قصر به اداره آموزش و پرورش وقت اهدا می شود تا در آن چند باغ دبستان و دبیرستان راه اندازی شود.
وی با بیان این كه این بنا پس از انقلاب توسط بنیاد مستضعفان مصادره و در سال ۸۲ در لیست آثار ملی كشور ثبت می شود اظهار داشت: با این وجود این بنا وضعیت نامناسبی دارد و احتمال تخریب بیشتر این بنای فاخر در بارش های پاییزی وجود دارد و بنابراین ضروری می باشد تا شهرداری در تعامل با بنیاد مستضعفان و وزارت میراث فرهنگی این بنای واجد ارزش را تملك كرده و بعنوان یك فضای عمومی در اختیار مردم قرار دهد.