تور مسافرتی: پنج پیشنهاد معاونت صنایع دستی برای طرح در شورای عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پنجمین نشست كمیسیون تخصصی این شورا به تصویب رسید.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، پنجمین كمیسیون تخصصی شورای عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با حضور پویا محمودیان معاون صنایع دستی، رضا معصومی راد رئیس دبیرخانه شورای عالی میراث فرهنگی و نمایندگانی از وزارت كشور، امور خارجه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مسكن و شهرسازی و آموزش و پرورش اجرا شد.
در این كمیسیون پنج پیشنهاد معاونت صنایع دستی شامل اختصاص ردیف اعتبار مستقل برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به منظور پوشش بیمه ای شاغلان جدید صنایع دستی، تأمین زیرساخت ها و امكانات لازم برای ایجاد پایگاه های شهرها و روستاهای ملی و جهانی صنایع دستی، اصلاح كد تعرفه عوارض صدور پروانه ساختمانی از تجاری به فرهنگی و عوارض كسب و پیشه، همكاری وزارت كشور در تأمین زمین و زیرساخت های مورد نیاز به شكل قطعی به ادارات كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای ایجاد بازارهای دائمی صنایع دستی و صدور مجوز تجارت الكترونیك در حوزه صنایع دستی از طرف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای طرح در شورای عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پنجمین كمیسیون تخصصی این شورا با رأی تمامی اعضای كمیسیون تصویب گردید.
در این نشست پویا محمودیان معاون صنایع دستی اضافه كرد: «با توجه به این پراكندگی ها، مشكل فروش صنایع دستی و مبادی عرضه وجود دارد. مركز فروش صنایع دستی به شكل تخصصی تنها در خیابان ویلا تهران و میدان نقش جهان اصفهان وجود دارد. باید بتوانیم با تمام ظرفیت، بسترهای لازم برای فروش صنایع دستی كشورمان را فراهم نماییم.»
او اشاره كرد: «به استناد بند پ و تبصره ۱ ماده ۳ قانون پشتیبانی از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنایع دستی، مجلس شورای اسلامی در بیست وششم دی ۱۳۹۶ و ابلاغیه شماره ۱۵۳۱۷۵ در دوم اسفند ۱۳۹۶ رئیس جمهوری در خصوص واگذاری اختیار صدور مجوز فروشگاه های انحصاری هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران به سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وقت، از آنجائیكه در متن قانون نوع فروشگاه شامل (حقیقی یا مجازی) به شكل عام ذكر شده است بنا بر این مطابق قانون و به منظور اعمال نظارت های تخصصی و سامان دهی مناسب، بحث اعطای مجوز فعالیت فروشگاه های الكترونیك صنایع دستی نیز برمبنای تبصره یا الحاقیه به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی واگذار شود.»
معاون صنایع دستی اضافه كرد: «تلاش می نماییم تا سایت های تجارت الكترونیك داخل كشور به سایت های تجارت الكترونیك خارجی متصل شود، اگر قرار باشد مجوز سایت تجارت الكترونیك توسط دستگاه دیگری به جز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعطا شود، دوگانگی و موازی كاری ایجاد می شود.»
محمودیان اظهار نمود: «یكی از پیشنهادهای معاونت صنایع دستی ایجاد پایگاه ها در شهرها و روستاهای ملی و جهانی صنایع دستی است با عنایت به اینكه در اجرای بند ب ماده ۹۸ قانون برنامه ششم توسعه و مصوبه ۲۳ خرداد ۹۶ شورای عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سوژه برنامه ریزی برای توسعه شهرهای جهانی صنایع دستی، دولت باید با هدف ارتقای وضعیت اقتصادی و معیشتی ذی نفعان و فعالان صنایع دستی و هنرهای سنتی، نسبت به ایجاد و تجهیز پایگاه ها در شهرها و روستاهای ملی و جهانی صنایع دستی كشور اقدام نماید.»

منبع: