به گزارش تور مسافرتی فرانكو زامپِتّی، معمار ایتالیایی ساكن فلورانس، بعضی از ابنیه تاریخی در شهرهای تهران، قزوین، زنجان، اصفهان، یزد و شیراز را برای جهانیان ثبت نمود و به نمایش گذاشت.

به گزارش تور مسافرتی به نقل از مهر، فرانكو زامپِتّی، معمار ایتالیایی ساكن فلورانس كه با هماهنگی رایزنی فرهنگی ایران در رُم به ایران سفر كرده است، از این سفر و ظرفیت های فرهنگی و هنری ایران به نیكی یاد می كند.
وی ۴۰ عكس از نمای فوقانی بعضی از ابنیه تاریخی در شهرهای تهران، قزوین، زنجان، اصفهان، یزد و شیراز به ثبت رسانده و آنها را در صفحه شخصی خود به نشانی https: //www.francozampetti.it/it/locations/in-Iran به معرض نمایش گذاشته است.
همچنین جهت قدردانی از مساعدت رایزنی فرهنگی كشورمان در ایتالیا در هماهنگی و پیگیری سفر مذكور، علاوه بر نگارش یادداشتی با محتوای مثبت در مورد این سفر كه در پایگاه اینترنتی «فرهنگ ایران» رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا به نشانی https: //www.irancultura.it/diario-del-viggio-in-iran/franco-zampetti/، انتشار یافته، مجوز انتشار این عكس ها را در پایگاه اینترنتی این رایزنی و دیگر نمایندگی های فرهنگی ایران (با ذكر منبع) صادر كرده است.
تعدادی از این عكس ها را در ذیل مشاهده می كنید: