به گزارش تور مسافرتی رفتارهای یك سویه ناشی از ترس ویروس كرونا با گردشگران چینی در موزه و اماكن گردشگری باعث دلخوری چینی ها و راهنمایان آنها شده است.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از مهر، ویروس كرونا برای گردشگری كشور چین یك معضل شد چه در بحث ورود توریست به این كشور و چه در حوزه خروج توریستهایی كه همیشه كشورها، خواستار جذب آنها بودند به خصوص در روزهای جشن سال نوی چینی اما حالا دیگر همه از آنها می ترسند. حتی اگر از نزدیكی شهر ووهان چین هم رد نشده باشند بازهم هر توریست چینی در هر جایی به نظر عوام مردم حامل ویروس كروناست تا جایی كه حالا به بسیاری از مردم چین برخورده و سبب ناراحتی آنها شده است. خیلی از این افراد هشتگ «من ویروس نیستم» را برای نشان دادن اعتراض خود به مردم جهان به وجود آورده اند. در ایران نیز گاهی با توریستهایی كه تا همین چند وقت پیش برای جذب آنها عزمی جزم شده بود و برای سال نوی آنها برنامه ریزی ها صورت گرفته بود، برخوردهای فردی مختلفی می شود. برخوردهایی كه ناراحتی آنها و نارضایتی بعضی از راهنمایان ایرانی آنها را به دنبال دارد. ترس از همه گردشگران چینی بی مورد است دراین زمینه احمد راستین یكی از راهنمایان گردشگری به خبرنگار مهر درباره رفتارهایی كه با گردشگران چینی می شود، این طور توضیح می دهد: همراه با گردشگران چینی كه مدتها قبل به ایران آمده اند به مراكز گردشگری و یا موزه ها می رویم اما با برخورد نامناسب مسئولان آن اماكن مواجه می شویم بعنوان مثال وقتی به موزه می رویم كاركنان موزه و راهنمایان نزدیك گردشگران نمی شوند و یا از ما می خواهند كه مدت بازدید را كوتاه نماییم گاهی با وسواس به آنها نگاه های توهین آمیز می كنند انگار كه هر كجا آنها می روند را باید ضدعفونی كنند چون حامل ویروس كشنده هستند. بعضاً دیده شده كه راهنمایان موزه ها ازراه دور با ماسك و دستكش برای گروه چینی توضیح می دهند. این رفتارها خیلی از گردشگران چینی را ناراحت می كند. آنها می گویند اگر ویروس داشتیم دولت ایران ویزای ورود به ما نمی داد. درست هم می گویند ما نباید آنها را با این رفتارها دلخور كرده و موجب شویم بار آخری باشد كه به ایران می آیند. او می گوید: در یكی از موزه ها كاغذ چسبانده و نوشته اند كه گردشگران چینی باید با ماسك و دستكش وارد شوند. یك دفعه دیدم گروه دانش آموزی را بیرون موزه نگه داشتند تا بازدید چینی ها تمام شود شاید چینی ها متوجه زبان ما نشوند ولی حتما می فهمند این رفتارها برای چیست. یكی از كاركنان موزه های تهران به خبرنگار مهر می گوید: ما از چینی ها می ترسیم. آمار مرگ و میر ناشی از ویروس كرونا بیشتر می شود و این نگرانی هم در ما وجود دارد. به خصوص بعد از آنكه گفته شد یك مورد مشكوك در ایران شناسایی شده است. ضمن اینكه ما هر چند روز شاهد حضور تور گردشگران چینی هستیم. فضای موزه ها بسته است و ما هم تا جایی كه امكان دارد از آنها فاصله می گیریم. خیلی از آنها در فرهنگ شأن است كه آب دهان و بینی خودرا درون سطل می ریزند ما تنفر از این رفتار را به آنها نشان می دهیم چون از ترس شیوع ویروس می ترسیم. بعضی از راهنمایان گردشگری یكی از دلخوری ها خودرا هنگام ورود به موزه ها اعلام می كنند و می گویند كه فضای بسته موزه ها سبب می شود تا راهنمایان و كاركنان موزه ها با گردشگران تور ما برخورد خوبی نداشته باشند. در این زمینه، شهربانو جهان آرایی مدیر موزه آبگینه به خبرنگار مهر توضیح می دهد: ما تمام تلاش خودرا می نماییم تا سبب ناراحتی گردشگران چینی نشویم. ممكنست یك نفر چنین رفتاری داشته باشد اما نباید به حساب همه گذاشت. اخیرا شایع شده بود كه یكی دو نفر از افراد یگان حفاظت این موزه و كارمند آن مشكوك به بیماری شده كه آنها را به بیمارستان انتقال داده اند. مدیر موزه آبگینه آنرا تكذیب می كند و می گوید: كسی از كاركنان موزه گرفتار بیماری مشكوكی نشده است. تنها یك نفر به سبب بیماری كه همیشه با آن درگیر بود؛ چند روزی مرخصی گرفته است. گردشگران چینی بعد از غربالگری اجازه گردش دارند محمدرضا كارگر مدیركل موزه های كشور نیز در گفتگویی با خبرنگار مهر از كاركنان موزه های كشور می خواهد كه رفتارهای معمولی خودرا با گردشگران چینی داشته باشند او در این زمینه می گوید: ویروس كرونا مسئله ای شده كه همه دنیا با آن درگیر هستند. دولت چین هم خروج مردم را از كشورش مدیریت می كند. برخی از افراد پیش از شیوع این ویروس به ایران آمده اند و افراد جدید هم تحت آزمایش غربالگری قرار می گیرند بعد وارد كشور می شوند. ایشان سپس می گوید: ما تابع قوانین دولت هستیم دولت تمام مرزهای ورودی كشور را كنترل می كند. تا الان هم موردی در ایران گزارش نشده است. اگر در جایی یك نفر، برخوردی دارد، این رفتار فردی است و نباید به حساب همه گذاشت. ما باید جلوی این رفتارها را بگیریم. باید بدانیم كه الان افرادی كه در شهر ووهان زندگی می كنند هم اجازه خروج از این شهر را ندارند بدین سبب همه چینی ها مبتلا به ویروس نیستند. ما نمی توانیم ترس ا از بین ببریم ولی باید این مساله را بدانیم كه اگر گردشگری گرفتار مشكل باشد دولت ایران به او ویزا نمی دهد بدین سبب افرادی كه به ایران آمده اند حتما هیچ ویروسی نداشته اند. به شخصه معتقدم تا زمانی كه دولت اعلام عمومی نكرده ما هم نباید رفتاری خارج از عرف با این گردشگران داشته باشیم. كارگر می گوید: به هیچ عنوان حق نداریم برخورد نامناسبی با گردشگران در محوطه های موزه ها و اماكن گردشگری داشته باشیم. این گردشگران از دولت ایران مجوز ورود به كشور را گرفته اند ما هم جزئی از دولت هستیم نمی توان گفت دولت به آنها ویزا داده كه در ایران بگردند ولی ما مخالف آن هستیم. ما باید با گردشگران چینی مانند همه گردشگران كشورهای دیگر رفتار نماییم. این مساله باید توسط مدیران موزه ها نیز مدیریت شود.