به گزارش تور مسافرتی موزه ملی عمان و موزه آرمیتاژ روسیه سه موافقتنامه همكاری جهت برگزاری نمایشگاه موزه ای و نمایش آثار دو كشور به امضا رساندند.

به گزارش تور مسافرتی به نقل از مهر، سه موافقتنامه امضا شده توسط موزه های ملی عمان و موزه آرمیتاژ روسیه توسط جمال بن حسن الموسوی مدیركل موزه ملی عمان و میخائیل پیتروفسكی مدیركل موزه آرمیتاژ در سنت پترزبورگ به امضا كردند.
این سه موافقتنامه شامل برگزاری بخش عمان در قصر زمستانی موزه آرمیتاژ به مدت یكسال از ماه ژوئیه ۲۰۲۰ میلادی، امانت آثاری از موزه آرمیتاژ در مورد حضور تمدن اسلامی در روسیه در موزه ملی عمان از ماه اكتبر ۲۰۲۰ میلادی و همینطور برگزاری نمایشگاهی موقت به مدت سه ماه از تمدن اسلامی در روسیه در موزه ملی عمان از اكتبر ۲۰۲۰ میلادی حاوی آثاری از تاتارستان، تركمنستان و قوقاز است.
این خبر توسط رایزنی فرهنگی ایران در عمان نگارش و در اختیار خبرگزاری مهر داده شده است.