به گزارش تور مسافرتی مدیر ادار ه كل موزه ها خبر داد: موزه های زیر نظر وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سراسر كشور، سه شنبه ۲۲ بهمن فعالیت خویش را از ساعت ۱۳ آغاز می كنند.
محمدرضا كارگر در گفتگو با ایسنا افزود: فعالیت موزه های زیر نظر وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فردا سه شنبه همزمان با ۲۲ بهمن چهار ساعت دیرتر از روزهای معمول شروع می شود و مخاطبان می توانند از ساعت ۱۳ به موزه بروند.
به نقل از او، موزه ها مانند روال هر روز تا ساعت ۱۸: ۳۰ دقیقه به فعالیت خود ادامه می دهند.