تور مسافرتی: علی زندی راهنمای گردشگری كرمان به سبب سكته قلبی فوت كرد.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از مهر، علی زندی عضو سابق هیأت مدیره كانون راهنمایان گردشگری كشور و رئیس سابق انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان كرمان و دبیر هفتمین گردهمایی سالانه راهنمایان گردشگری بود كه روز گذشته به سبب سكته قلبی فوت كرد. این راهنمای گردشگری امروز ۲۸ بهمن ماه در بهشت زهرای شهر كرمان به خاك سپرده می شود.