تور مسافرتی: درصورتی كه آلمان به ایرانیها ویزای حضور در نمایشگاه ITB را بدهد و پرواز جایگزین نیز بتواند شركت كنندگان را به برلین برساند، ایران در این نمایشگاه گردشگری شركت می كند.
خشایار نیكزادفر مدیرعامل شركت مادرتخصصی ایرانگردی و جهانگردی ایران وابسته به وزارت میراث فرهنگی كه عهده دار برگزاری پاویون ایران در نمایشگاه ITB برلین و MITT مسكو هست به خبرنگار مهر اظهار داشت: برای خروج شركت كنندگان از كشور و حضور در این نمایشگاه نگران هستیم چون وضعیت پروازهای خارجی بلاتكلیف است. ولی با صحبتی كه با مسئولان نمایشگاه برلین انجام داده ایم آنها مشكلی برای حضور ما ندارند نهایت اینكه تست سلامت گرفته می شود. حالا خیلی از كارها نیز انجام شده است حتی بار اعضای شركت كننده در پاویون ایران هم ۵ شنبه به آلمان می رسد. وی درباره اینكه پرواز تركیه ای كه توسط شركت كنندگان در نمایشگاه برلین خریداری شده بود كنسل شده نیز اظهار داشت: باید بتوانیم پرواز جایگزین بگیریم. همین طور تا كنون هیچیك از متقاضی شركت در پاویون ایران درخواست لغو سفر نداشته اند. نیكزادفر با اشاره به اینكه نمایشگاه گردشگری برلین از ۱۴ تا ۱۸ اسفند ماه برگزار می گردد افزود: مجری برگزار كننده پاویون ایران اقدامات مربوط به نمایشگاه را انجام داده است اگر كل پروازها كنسل شود هزینه ای كه بابت غرفه سازی و اجازه زمین به نمایشگاه داده ایم ضرر بزرگی است كه متوجه برگزار كننده می شود مگر اینكه با مسئولان نمایشگاه صحبت نماییم تا به سبب شرایط ایران، این ضرر به حداقل برسد. نیكزادفر اظهار داشت: این ضرر تنها ضرر مالی نیست بلكه همه اقداماتی كه در جهت معرفی ایران داشتیم نیز تحت تأثیر قرار می گیرد. مدیرعامل شركت مادرتخصصی ایرانگردی و جهانگردی ایران همین طور درباره برگزاری پاویون ایران در نمایشگاه گردشگری MITT روسیه نیز كه مقرر است ۲۷ اسفند ماه اجرا شود اظهار داشت: این نمایشگاه هم به مجری سپرده شده است اما مجری در برگزاری آن گرفتار تردید است. با این وجود در حال ثبت نام هست. باید ببینیم متقاضیان شركت كننده در نمایشگاه روسیه چند نفر هستند. از طرفی مسئولان نمایشگاه روسیه اعلام نموده اند كه اگر روسیه ایرانیها را در این كشور نپذیرد هزینه ای كه بابت نمایشگاه شده را برمی گرداند.

منبع: