مدیر موزه نقاشی پشت شیشه اعلام نمود كه هر هفته یكی از هنرمندان و فعالان حوزه نقاشی پشت شیشه در شبكه های اجتماعی این موزه معرفی و به آثار آنها پرداخته می شود.
مهدی کارخانی، مدیر موزه نقاشی پشت شیشه در گفت وگویی با ایسنا درباره رویداد فرهنگی این موزه در این روزهای کرونایی، اظهار نمود: از هفته گذشته رویداد «هر هفته یک هنرمند» در موزه شروع شده که مقرر است هر هفته یکی از پیشکسوتان، هنرمندان و فعالان عرصه نقاشی پشت شیشه به همراه آثارشان، بوسیله رسانه های اجتماعی موزه معرفی شود.
او افزود: بدین سان علاقه مندان به حوزه نقاشی پشت شیشه می توانند با هنرمندان این حوزه و آثارشان آشنا گردند و با این افراد ارتباط برقرار کنند. هم اکنون هیچ نقطه پایانی برای این رویداد فرهنگی در نظر گرفته نشده است و تا زمانی که امکان معرفی هنرمندان و فعالان این حوزه وجود داشته باشد، این برنامه ادامه دارد.
مدیر موزه نقاشی پشت شیشه درباره نحوه انتخاب هنرمندان نیز توضیح داد: هر هنرمندی که فعالیت سازنده به نحوی که موجب رشد و پیشرفت این حوزه شود، داشته باشد، اساسا در این رویداد هنری جا دارد.