به گزارش تور مسافرتی یك دوستدار میراث فرهنگی از سوزاندنِ درب تاریخی یكی از خانه های مرعشی در محله در عباس شوشتر اطلاع داد.

قاسم منصور آل کثیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز بامداد درب خانه مرعشی ها که نزدیک به سه قرن قدمت دارد به علل نامشخص توسط افراد ناشناس سوزانده شد.
وی توضیح داد: این خانه متعلق به خانواده مرعشی در محله در عباس شوشتر است که در این محله ابنیه های دیگری هم که قدمت تاریخی دارند، وجود دارد.
آل کثیر اظهار نمود: منابع رسمی در شوشتر تاکید کردند که چنین تخریب هایی در شوشتر مسبوق به سابقه است به صورتی که اخیراً هم میلِ کلاه فرنگی، دیوارها و نرده های جان پناهش چندین بار توسط افراد ناشناس تخریب شدند.
این فعال میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: اداره کل میراث فرهنگی خوزستان در کنارِ فعالیتهای مرمتی که انجام می دهد، به صورت نرم افزاری برای معرفیِ ارزش ابنیه ها برای جوامع محلی برنامه های خاصی ندارد و این امر باعثِ افزایش تخریب ها در سطح استان خوزستان و شوشتر شده است.
آل کثیر با اشاره به اینکه یگان حفاظت نیاز با حمایت بیشتری دارد، اظهار داشت: کثرت ابنیه ها و کم کاری اداره کل میراث فرهنگی خوزستان ایجاب می کند دیگر نهادها همچون نیروی انتظامی در این حوزه به یگانِ حفاظت از میراث فرهنگی کمک نماید تا بلکه افراد تخریب گر دست از چنین کارهای ضدِ میراثی بردارند.
آل کثیر توضیح داد: این خانه و حتی دیگر خانه های این محله هنوز به ثبت ملی نرسیدند، لازم است؛ میراث فرهنگی استان هرچه سریع تر ضمن متقاعد کردنِ مالکِ این خانه و دیگر خانه های تاریخی نسبت به ثبت ملیِ خانه مرعشی ها در محله در عباس اقدامات لازم را اتخاذ کند.
وی تاکید کرد: خانه معین التجار در شوشتر هم احتیاج به توجه ویژه دارد البته میراث فرهنگی شوشتر در زمینه مرمت این بناها اقداماتی انجام داده است که احتیاج به حمایت بیشتری دارد.

منبع: