سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
برگزاری مراسم روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی در شوش

برگزاری مراسم روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی در شوش

به گزارش تور مسافرتی به مناسبت روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی در پایگاه میراث جهانی شوش، برنامه های متنوعی برگزار گردید.

مدیر پایگاه میراث جهانی شوش در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این مراسم اظهار نمود: اختصاص یک روز خاص بعنوان روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی اقدامی خردمندانه برای تولید فرصت هایی عالی در جهت توجه به مسئله صدمه پذیری آثار تاریخی و افزایش آگاهی در مورد بناها و محوطه های تاریخی در سطح عمومی و زمینه ساز حمایت و حفاظت فیزیکی و معنوی از آثار و هرچه بیشتر نهادینه کردن اهمیت حفظ مواریث فرهنگی است.
محمد حسین ارسطوزاده با اشاره به اینکه آثار باستانی در حکم شناسنامه و هویت جامعه است و حفظ و صیانت از آن وظیفه ای خطیر بر دوش تمام مردم است، ادامه داد: ملتی که از اهمیت مواریث و دارایی های فرهنگی، معنوی و هویتی خود به درستی آگاهی داشته باشد، نه تنها هیچگاه خواسته یا ناخواسته قدمی برای تخریب این آثار پرارزش برنخواهد داشت بلکه حفاظت از آن را امری بدیهی برای خود قلمداد می کند که این مهم، اصلی بنیادی در مبارزه با پدیده دلخراش وندالیسم هم هستند.
وی همینطور در مورد برنامه های پایگاه میراث جهانی شوش به مناسبت روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی اظهار داشت: به مناسبت روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی، نشست علمی در سالن معرفی و اطلاع رسانی پایگاه میراث جهانی شوش با حضور دانشجویان دانشکده دیرینه شناسی شوش، انجمن های دوستدار میراث فرهنگی و عموم مردم برگزار گردید.
ارسطو زاده با اشاره به اینکه در این نشست بخشی از اقدامات حفاظتی و مرمتی محوطه میراث جهانی شوش توسط کارشناسان پایگاه به نمایش گذاشته شد، اظهار نمود: عمده موضوعات مورد بحث در این نشست ریشه شناسی نام های دشت شوشان شامل نام های جغرافیایی و تاریخی ایران، عراق، خوزستان، هتمتی، ایلام، شوش، آپادانا و هدیش، بررسی شوش در دوره های اسلامی شامل؛ مسجد صدر اسلام، بازار، گورستان اسلامی، گرمابه، کارگاه تولید شکر، خانقاه و بررسی پروژه های اجرایی و مرمتی انجام شده در بخش های مختلف محوطه میراث جهانی شوش شامل کاخ شاوور، آپادانا، قلعه، شهرشاهی، باغ موزه و… بود.
مدیر پایگاه میراث جهانی شوش با اشاره به اینکه برنامه های این پایگاه در دو بخش کودکان و بزرگسال در نظر گرفته شدند، خاطرنشان کرد: کارگاه نقاشی ویژه کودکان پیش دبستانی با مبحث «میراث فرهنگی» برگزار گردید و کودکان بعد از بازدید از موزه دیرینه شناسی شوش و کسب اطلاعات توسط کارشناسان پایگاه در این کارگاه دو ساعته برداشت های آزاد خود از موزه و میراث فرهنگی را به تصویر کشیدند.
ارسطوزاده از دیگر برنامه های روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی پایگاه را برگزاری جشن بادبادک ها در محوطه میراث جهانی شوش عنوان نمود و اضافه کرد: با همراهی انجمن دوستداران میراث فرهنگی شوش و استقبال مردم و با هدف آگاهی بیش از پیش همگانی از اهمیت این روز و آثار فرهنگی، بادکنک هایی به هوا فرستاده شد و بدین سان روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی گرامی داشته شد.