سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
پرونده جنگل ارسباران جهانی نشد

پرونده جنگل ارسباران جهانی نشد

تور مسافرتی: پرونده ثبت جهانی جنگل ارسباران توسط اعضای کمیته میراث جهانی یونسکو نیازمند به بررسی مجدد شناخته شد ازاین رو امسال ایران سهمیه پرونده جهانی در حوزه میراث طبیعی را از دست داد.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از مهر، از چند روز پیش چهل و دومین کمیته میراث جهانی یونسکو در شهر منامه بحرین در حال برگزاری است در این راستا هر کشوری پرونده های میراث تاریخی و طبیعی پیشنهادی خویش را در این کمیته مطرح و اعضا برای ثبت شدن آن رای می دهند. دو روز پیش پرونده محور ساسانی فارس در لیست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت اما اکنون پرونده جنگلهای ارسباران که قرار بود درفهرست میراث طبیعی قرار گیرد پذیرفته نشد. هر یک از اعضا در این جلسه به این پرونده ایراد گرفتند. پیش از این اتحادیه IUCN (حفاظت از طبیعت) پیشنهاد کرده بود که اصلا این جنگل ثبت جهانی نشود و اتفاقا بررسی های بیشتری روی آن انجام گیرد ازاین رو ایران می بایست اطلاعات بیشتری در این باره به یونسکو ارائه نماید. در این باره محمد حسن طالبیان به خبرنگار مهر گفته بود که این ایرادات بیشتر در حوزه کشاورزی بوده است. تا اینکه این پرونده در اجلاس بررسی گردید و هر یک از کشورهای عضو اعلام نمودند که این پرونده باید ارجاع داده شود تا دو سال بعد بازهم مورد بررسی قرار گیرد. در این جلسه کارشناسان میراث فرهنگی که نماینده ایران بودند به همراه سفیر ایران در یونسکو قول بررسی مجدد پرونده و تکمیل آن را دادند.