سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
معافیت صادر کنندگان صنایع دستی از اجبار به بازگشت ارز

معافیت صادر کنندگان صنایع دستی از اجبار به بازگشت ارز

تور مسافرتی: طی پیگیری های رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معافیت صادرکنندگان محصولات صنایع دستی از اجبار به بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ گردید.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از سازمان میراث فرهنگی، معافیت صادرکنندگان محصولات صنایع دستی از اجبار به بازگشت ارز حاصل از صادرات به منظور رفع محدودیت و رونق صادرات محصولات از جانب علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ابلاغ گردید.سازمان توسعه تجارت ایران به دنبال درخواست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در خصوص معافیت صادرکنندگان محصولات صنایع دستی از اجبار به بازگشت ارز حاصل از صادرات، محصولات صنایع دستی را جزء فهرست مشمول واریز ارز به سیستم نیما ندانسته است.براین اساس اجبار فروش ارز با نرخ رسمی در مورد اقلام صنایع دستی موضوعیت ندارد.