سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
امضای تفاهمنامه با پاکستان و تاتارستان برای ورود توریست به مشهد

امضای تفاهمنامه با پاکستان و تاتارستان برای ورود توریست به مشهد

تور مسافرتی: مدیرکل میراث فرهنگی استان خراسان رضوی از امضای تفاهمنامه با پاکستان برای ورود توریست از این کشور به شهر مشهد اطلاع داد.
ابوالفضل مکرمی فر به خبرنگار مهر اظهار داشت: دو تفاهم نامه با کشورهای پاکستان و تاتارستان داریم که تفاهم نامه ما با تاتارستان نهایی شده است. امیدواریم پروازهای مشهد_کازان و مسکو بزودی راه اندازی شود. این تفاهمنامه در حال انجام مقدمات اجرایی می باشد. وی افزود: تفاهم نامه ما با پاکستان هم درباره تبادل گردشگر است. مدتی پیش با عبدالغفور خان وزیر گردشگری پاکستان در این باره مذاکره کرده ایم با عنایت به اینکه محور گردشگری خراسان رضوی توریسم مذهبی است ما در نظر داریم تا از افغانستان، پاکستان، ترکیه، و آسیای میانه توریست زیارتی داشته باشیم. در اقدام بعدی با هند مذاکره خواهیم کرد و با ترکیه هم صحبت هایی شده است.