سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
افزایش گردشگران دریایی در کشورهای مختلف

افزایش گردشگران دریایی در کشورهای مختلف

تور مسافرتی: رکورد جدید دیگری در سفرهای دریایی انجمن بین المللی خطوط کروز ثبت شده است که نسبت به آمار گذشته سفرهای کشتی کروز افزایش یافته است.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا- منطقه خراسان و به نقل از تراول نیوز، در سال قبل تعداد مسافران با کشتی کروز در مقایسه با سال ۲۰۱۶ حدود ۲۴ درصد افزایش داشته است.

در سال ۲۰۱۷، تعدا مسافران کروز رودخانه بریتانیا به ۲۱۰ هزار و ۴۰۰ مسافر رسید که این میزان در سال ۲۰۱۶ تعداد ۱۷۴ هزار و ۴۰۰ مسافر بوده است. این آمار نشان دهنده این است که این بخش گردشگری هم در حال رشد است.

کروز رودخانه های اروپا حدودا ۹۰ درصد از رزرواسیون کروز را تشکیل می دهند و رشد قابل توجهی به خصوص در دورو – مسیرهای آبی روسیه – راین و دانوب داشته است.

کروز در اروپای مرکزی و غربی حدودا دو سوم (۶۲ درصد ) از کلیه رزروهای رودخانه را به خود اختصاص داده و راین و دانوب در این مورد پیشتاز هستند.

با این وجود شرق و جنوب اروپا بیشترین رشد را در سال قبل داشته و عمده سفرها در راه روسیه بوده است.

خارج از اروپا هم چند رودخانه در سال ۲۰۱۷ بیشترین میزان مسافر با کشتی کروز را داشته اند که شامل مکونگ، نیل، ایراوادی، گنگ و برهماپوترا هستند.

اندی هارمر عضو هیات مدیره ارشد و مدیر CLIA انگلستان و ایرلند اظهار داشت: با ادامه سرمایه گذاری و نوآوری در این بخش و با رویدادهای جدید و ابتکارات مشارکت جامعه گردشگری، گردشگری دریایی هم رشد قابل توجهی پیدا خواهد نمود.