سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
کتاب تکیه دولت رونمایی گردید

کتاب تکیه دولت رونمایی گردید

تور مسافرتی: کتاب «تکیه دولت» نوشته علیرضا قاسم خان همزمان با آغاز ماه محرم در کاخ گلستان رونمایی گردید.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا بر مبنای خبر رسیده، در این مراسم رونمایی علیرضا قاسم خان اظهار داشت: کتاب«تکیه دولت» حاصل پنج سال کار تالیفی و پژوهشی است.
وی با اشاره به اینکه این بنا در تحولات اجتماعی دوره قاجار نقش داشته است، اضافه کرد: این کتاب در ۱۸۰ صفحه و ۳۰ فصل حیات فرهنگی، معماری و بنای دوره قاجار را مورد بررسی قرار داده است.
قاسم خان تصریح کرد: دراین کتاب ثابت کرده ایم که ساخت این بنا ریشه فرهنگی دارد و ایران بزرگترین محل نمایش تعزیه در دوران قاجار است. البته باید خاطرنشان کرد همانطور که تعزیه شکل می گرفت نمایش ایرانی در کنار تعزیه و به دنبال آن تعزیه خوانان، آوازخوان ها و ردیف دانان موسیقی هم به گسترش و بهتر شدن آواز ایرانی همت گماشتند.
وی افزود: این تحقیق میدانی- کتابخانه ای بوده است و آنچه را در اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی درباره این بنا اتفاق افتاده روایت کرده است. آخرین اتفاق در این بنا تشکیل مجلس موسسان بود که در آن سلسله قاجاریه به پهلوی تغییر نمود.
در این مراسم سیدمحمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و جمعی از محققان قاجاریه حضور داشتند.