سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
معاون صنایع دستی تهران گفت: مجتمع آبگینه در تهران راه اندازی می گردد

معاون صنایع دستی تهران گفت: مجتمع آبگینه در تهران راه اندازی می گردد

تور مسافرتی: معاون صنایع دستی استان تهران از طریق اندازی مجتمع تولید و فروش آبگینه در جاده قدیم کرج اطلاع داد و اظهار داشت: تولیدکنندگان صنایع دستی شیشه به عرضه محصولات خود در این مجتمع می پردازند.
محمد انشایی به خبرنگار مهر اظهار داشت: اخیرا شهردار تهران در جاده تهران کرج نزدیک رودخانه کن واقع در منطقه ۹ تهران کلنگ احداث یک مجتمع فروشگاه و مرکز عرضه آبگینه و صنایع دستی شیشه را زده است و قرار شده تا آخر سال این مجتمع راه اندازی شود. در این مجتمع پیش بینی برای احداث پارکینگ، مرکز تولید، فروشگاه، کارگاه و… شده است. وی افزود: اگر این منطقه توریستی شود، مردم هم می توانند از این مجتمع دیدن کنند و با تحویل دادن شیشه های زائد و بازیافتی، صنایع دستی شیشه ای دریافت نمایند این سیاستی است که شهرداری در پیش گرفته تا بازیافت شیشه را در همان محدوده هم انجام دهد. انشایی بیان کرد: نقش ما در معاونت صنایع دستی تهران این است که به شهرداری استادکار و هنرمند صنایع دستی معرفی نماییم. قبل از این بعضی از هنرمندان نسبت به جانمایی و طراحی این مجتمع ایراداتی مطرح کرده بودند همچون جانمایی کارگاهها با موتورخانه و….