سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
۳۷ساخت و ساز غیرقانونی در حریم درجه ۲ تخت جمشید تخریب شد

۳۷ساخت و ساز غیرقانونی در حریم درجه ۲ تخت جمشید تخریب شد

تور مسافرتی: ۳۷ پلاک ویلا و ساخت و سازغیر مجاز واقع در حریم دو تخت جمشید امروز با حکم دادستانی و همراهی فرماندهی انتظامی مرو دشت تخریب شد.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی، فرهاد عزیزی مدیرکل امور پایگاههای میراث فرهنگی اظهار داشت: ساخت و سازهای یاد شده از سال ۹۱ باوجود ممنوعیت تغییر کاربری زمین های کشاورزی و تفکیک اراضی در مرز حریم درجه یک و دو تخت جمشید به وجود آمده بودند.
وی با اشاره به ساخت و سازهای صورت گرفته در اراضی کشاورزی واقع در حریم دو تخت جمشید اضافه کرد: از زمان تغییر کاربری های یاد شده طرح شکایت از این اقدامات غیر قانونی از طرف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و امور حقوقی استان فارس در مراجع قانونی در دستور کار قرار گرفت که سرانجام در سال ۹۴ حکم قطعی در خصوص تخریب پلاک های اعلامی از طرف دادستانی صادر شد.
مدیرکل امور پایگاههای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضمن تشکر از دادگستری و دادستانی وهمچنین همراهی فرماندهی انتظامی مرودشت در صدور حکم و تخریب پلاک های غیرقانونی در حریم درجه دو تخت جمشید و پیگیرهای کارشناسی اداره کل استان فارس و پایگاه تخت جمشید گفت: تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز از پگاه امروز شروع شده و تا تخریب آخرین پلاک ادامه خواهد یافت.