سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
همراه با با باغ شهر مهریز اولین سکوی نفتی خلیج فارس ملی شد

همراه با با باغ شهر مهریز اولین سکوی نفتی خلیج فارس ملی شد

تور مسافرتی: مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی از ثبت ملی «باغ شهر مهریز» و «نخستین سکوی نفتی خلیج فارس» و ۶۶ اثر تاریخی واجد ارزش ثبت در لیست آثار ملّی آگاهی داد.
فرهاد نظری در گفت وگو با ایسنا می گوید: در اجرای قانون حفظ آثار ملّی (مصوب ۱۳۰۹)، قانون تجدید استخدام آندره گدار (مصوب ۱۳۲۳)، قانون ثبت آثار ملّی (مصوب ۱۳۵۲) و قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی (مصوب ۱۳۶۷) در کمیته ثبت آثار ملِی غیرمنقول، ۶۸ اثرِ پیشنهادی از ۹ استان کشور در لیست آثار ملی ثبت شدند.

به گفته وی، استان های خراسان جنوبی، یزد، تهران، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، همدان، گلستان، بوشهر و مرکزی این آثار را پیشنهاد داده بودند.

او شاخص ترین آثار ثبت ملی شده آخرین جلسه کمیته ثبت آثار نامنقول را «باغ شهر مهریز»، «کاروانسرای شاه عباسی انجیره»، «کارخانه سیمان شهرری»، «کاروانسرای شاه عباسی شهر ری»، «سیلوی گندم اهواز»، «نقوش صخره ای راونج دلیجان» و «خانه ها و قلعه های روستایی یزد و ابرقو» عنوان می کند.

نظری همین طور با تاکید واجد ارزش شناخته شدن تعدادی از آثار خوزستان و خراسان که جزء میراث صنعت نفت به شمار می روند، «پمپ بنزین سبزوار»، «بنگله ۹۶ مسجد سلیمان» و «سکوی مهرگان؛ اولین سکوی نفتی خلیج فارس» را جزء این آثار معرفی می کند.

مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی با تاکید بر این که پرونده های میراث صنعت نفت ایران با همکاری وزارت نفت تهیه و تدوین می شود، ادامه می دهد: در لیست میراث صنعت نفت آثاری وجود دارد که به لحاظ ارزش های منحصربه فرد قابلیت ثبت در لیست میراث جهانی را دارند.

او اضافه می کند: میراث صنعت نفت ایران مجموعه ثمین و متنوعی از آثار منقول و غیرمنقول و میراث طبیعی و میراث مستند است که در چند پارسال تلاش زیادی برای شناسایی و ثبت آنها شده است.

نظری همین طور در مورد تعیین عرصه و حریم این آثار اظهار می کند: با واجد ارزش شناخته شدن هر کدام از این آثار تاریخی و ثبت آنها در لیست آثار ملی، عرصه این آثار باز مشخص می شود، اما با عنایت به ضرورت دراختیار داشتن مدت زمان های متراکم برای تعیین حریم هر کدام از این بناها، هر استان موظف به تعیین حریم بنای معرفی شده به اداره کل ثبت تا مدت زمان مشخصی است.