سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
چهار بنای تاریخی توسط صندوق احیا به مزایده گذاشته شد

چهار بنای تاریخی توسط صندوق احیا به مزایده گذاشته شد

تور مسافرتی: صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی، چهار بنای تاریخی را در استان های آذربایجان شرقی، گلستان، کرمانشاه و یزد به مزایده گذاشت.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از روابط عمومی صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی، این صندوق در تازه ­ترین دور از مزایده واگذاری بناهای تاریخی، کاروانسرای گویجه بئل هریس استان آذربایجان شرقی، کاخ خوش ییلاق آزادشهر گلستان، خانه زرشکیان کرمانشاه، خانه حیرانی یزد را به مزایده گذاشت. واجدین صلاحیت و درخواست کنندگان، حداکثر ظرف مدت۱۰روز از تاریخ نشر آگهی حداکثر تا تاریخ ۱۲/۱۰/۹۷ اسناد مزایده را از دبیرخانه کمیسیون مزایده صندوق احیا به نشانی تهران، میدان بهارستان، خیابان اکباتان، عمارت مسعودیه، ساختمان صندوق احیا، یا پایگاه اینترنتی صندوق احیا و یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات دریافت نمایند. متقاضیان برای دریافت حضوری اسناد مزایده، باید نماینده خودرا کتباً به دبیرخانه مذکور معرفی کنند. شرکت کنندگان در مزایده باید ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ اختتام مهلت دریافت اسناد، حداکثر تا ساعت ۱۸ روز چهارشنبه مورخ ۲۶/۱۰/۹۷ مدارک مربوطه را تکمیل و تحویل دبیرخانه داده و رسید دریافت نمایند. تاریخ گشایش پاکت الف و ب روز یکشنبه مورخ ۳۰/۱۰/۹۷ راس ساعت ۱۱ در محل دفتر مرکزی صندوق احیا به نشانی تهران، میدان بهارستان، خیابان اکباتان، عمارت مسعودیه، ساختمان صندوق احیا خواهد بود. تاریخ گشایش پاکت «ج» روز یکشنبه مورخ ۷/۱۱/۹۷ راس ساعت ۱۱ در محل دفتر مرکزی صندوق احیا به نشانی تهران، میدان بهارستان، خیابان اکباتان، عمارت مسعودیه، ساختمان صندوق احیا است