سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
توضیحات شهرداری در مورد تخریب بنای قاجاری فرد شیشه

توضیحات شهرداری در مورد تخریب بنای قاجاری فرد شیشه

تور مسافرتی: شهردار منطقه ۱۲ در مورد تخریب بنگاه فرد شیشه توضیحاتی را ارائه نمود.
علی محمد سعادتی در گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت تخریب بنگاه فردشیشه با اشاره به اینکه مأموران شهرداری منطقه ۱۲ بنگاه فرد شیشه را در زمره ساختمانهای پر خطر شناسایی کرده بودند، اظهار داشت: از سال ۹۵ اخطارهای متعددی به مالک این بنگاه داده شده بود.
وی با اشاره به اینکه خطراتی در مورد فعالیت های صنفی داخل بنگاه بود، افزود: عمده کسبه در داخل بنگاه فردشیشه، شغل شان فروش لاستیک های مستعمل که خطر اشتعال و حریق داشت بود که با رأی قضایی صنوف بسته شده و خطر حریق حل شد؛ اما به سبب آنکه ساختمان از ایستایی لازم برخوردار نبود بارها به مالک تذکر دادیم و این تذکرات مقارن شد با نامه میراث فرهنگی که اعلام نمود این ساختمان واجد شرایط است و احتمال ثبت آن وجود دارد.
سعادتی با اشاره به اینکه با وجود خطر پذیری ساختمان با سازمان میراث جلسه گذاشتیم تا در مورد این ساختمان و سایر ساختمان های واجد شرایط میراثی که ایستایی و استواری لازم را نداشتند تعیین تکلیف شود، اظهار داشت: ما طی نامه ای به سازمان میراث فرهنگی اعلام کردیم که از آنجایی که این ساختمان ایستایی لازم را ندارند، روش های استواری بخشی را اعلام کنند تا مالک آن نسبت به استواری بخشی اصولی این ساختمان های میراثی اقدام نمایند.
وی اظهار داشت: از ابتدای سالجاری نامه نگاری ها با سازمان میراث فرهنگی در مورد استواری بخشی ساختمان های واجد ارزش، انجام شد اما متاسفانه هنوز حتی یک نیم صفحه باز پاسخ نامه ما را ندادند.
شهردار منطقه ۱۲ با اشاره به اینکه با عنایت به عدم مقاوم سازی ساختمان در دو بارندگی اخیر شاهد دو فروریزش در سقف این بنا بودیم، اظهار داشت: در ساعت ۳ بامداد بامدادان اول دی ماه باز در اثر بارندگی شاهد فرو ریزش در سقف این بنا بودیم که بر همین مبنا از آنجایی که بخشی از نخاله ها در راه ریخته شده بود ماموران شهرداری با استفاده از ماشین آلات مخصوص نسبت به پاکسازی مسیر اقدام نمودند که این مسئله سبب احداث شبهاتی در مورد احتمال تبانی شد.
وی ادامه داد: برخی ها می گویند که احتمال تبانی وجود داشته اما آیا مامور شهرداری در روز روشن با استفاده از خودروی شهرداری تبانی می کند؟ و از آنجایی که احتمال فروریزش در دیوار ها وجود داشت ماموران تنها به انجام وظایف خود مشغول بودند.