سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
راه اندازی دبیرخانه شهرهای خلاق در یونسکو

راه اندازی دبیرخانه شهرهای خلاق در یونسکو

تور مسافرتی: مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو از طریق اندازی دبیرخانه شهرهای خلاق در کمیسیون ملی یونسکو – ایران آگاهی داد و آنرا مرکزی مناسب برای انتقال درست فرصت ها و تجربیات جهانی دانست.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا، شبکه شهرهای خلاق یونسکو در سال ۲۰۰۴ و برای ترویج همکاری بین ۱۸۰ شهری به راه افتاد که از خلاقیت بعنوان عاملی راهبردی برای پیشرفت پایدار شهری بهره برده بودند وبرای رسیدن به هدف مشترکِ «قرار دادن خلاقیت و صنایع فرهنگی در چارچوب برنامه های توسعه ای در سطح محلی و همکاری فعال در سطح بین المللی» با یکدیگر کار می کنند.

در استفاده از فرصت های جهانی عملکرد خوبی نداشته ایم
بهمن نامور مطلق – معاون مطالعاتی و مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو ایران –، با تاکید بر هم افزایی ملی بیشتر همه نهادهای مرتبط در حوزه شهرهای خلاق، برندسازی شهری را بحثی دارای اهمیت دانست که کشورها و سازمان های بین المللی مانند شوراهای جهانی و یونسکو با آن مرتبط هستند و به آن توجه دارند و اظهار داشت: برندسازی شهری چهارچوب و ابزاری را برای احداث تمایز، تمرکز و سازماندهی مشخصه های برتر و رقابتی یک شهر فراهم می آورد که باید ریشه در واقعیت ها داشته باشد.
او با اشاره به باور یونسکو که از اساسی ترین محورهای توسعه در جهان را شهرها می داند، افزود: شهرها نقش کانونی و تعیین کننده ای را در جوامع بشری ایفا می کنند. آینده جهان، آینده شهرهاست و مرزهای کشورها به مراتب کمتر شده و قدرت و تاکید روی شهرها بیشتر می شود. بطوریکه حالا خیلی از کشورها را به واسطه شهرهایشان و پیشرفت در حوزه های شهری می شناسیم.
وی همین طور جهان آینده را جهانی بدون مرز و با تمرکز روی شهرها معرفی نمود، به اندازه ای که در این زمینه گام های بلندی در اروپا برداشته شده و افزود: حتی مرزکِشی ها و دیوارکشی های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با شکست مواجه گردید.
معاون مطالعاتی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، اضافه کرد: سازمان های جهانی درباب پیشرفت پایدار شهری، برنامه هایی را نمایش می کنند که ما باز در ایران می توانیم از این موقعیت ها بهره برده و آنها را تبدیل به فرصت نماییم.
نامور مطلق عملکرد ایران در استفاده از فرصت های جهانی را نامناسب ارزیابی کرد و افزود: متأسفانه ما تابحال در حوزه استفاده از این فرصت ها کارنامه خوبی نداشته ایم، باید بیشتر از پیش در استفاده و بهره برداری درست از این فرصت ها بکوشیم. البته تحریم های ناعادلانه آمریکا مقابل ایران باز فرصت مناسبی جهت استفاده درست از فرصت های جهانی و حضور هر چه بیشتر ایران در عرصه های بین المللی است.

سهم ایران از ۱۸۰ شهر خلاق فقط دو شهر است
وی با اشاره به این که یونسکو همیشه طرح هایی برای پیشرفت شهرها دارد، یکی از مهم ترینِ این طرح ها را «شهرهای خلاق» دانست که امروز از مهمترین برندهای توسعه شهری به حساب می آیند و اضافه کرد: این در شرایطی است که متأسفانه از بین ۱۸۰ شهری که این شبکه را ایجاد کرده اند، سهم ایران فقط دو شهر اصفهان و رشت است.
او افزود: این در شرایطی است که کشور ما از تمدن و قدمتی بالا برخوردار می باشد و این سهم کم، زیبنده ایران که از دیرباز شهرنشینی را آغاز کرده، نیست. در واقع باید از این فرصت ها در جهت منافع ملی کشور، بهره بگیریم و هم افزایی ملی در حوزه شهرهای خلاق را تقویت نماییم.
مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو – ایران درباره همکاری وزارت کشور با این کمیسیون باز اظهار نمود: خوشبختانه وزارت کشور از اهمیت این برند سازی ها و برندهای شهری به خوبی آگاه است و می داند که شهرهای جهانی مانند شهرهای هوشمند، شهرهای پاک و شهرهای خلاق تا چه اندازه می توانند در توسعه شهری مؤثر بوده و در تحقق آن مفید باشد.

ایجاد شورای سیاستگذاری برای شهرهای خلاق
وی همینطور به برگزاری جلسه ای توسط حجت الله ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران و مهنام مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی و گروه فرهنگ این کمیسیون با جمالی نژاد معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و شجاعی کیاسری رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور و مدیران کل این وزارتخانه اشاره نمود که مقرر است برای هماهنگی و هم افزایی بیشتر بین این کمیسیون و وزارت کشور و انتقال این فرصت ها و تجربیات جهانی، فعالیت هایی که هم پوشانی دارند را حذف کرده و دبیرخانه ای در همین راستا احداث کنند و افزود: در کنار آن، با عنایت به برندهای گوناگونی که در نهادهای بین المللی وجود دارد، می توان به اهداف مشترکی در جهت صیانت از منافع ملی کشور رسید.
بنا بر اعلام روابط عمومی سازمان ملی یونسکو در ایران، او اشاره کرد: در این نشست قرار شد تا شورای سیاستگذاری برندهای شهرها در وزارت کشور راه اندازی شود که در آن نهادهای مرتبط مانند وزارت امور خارجه، وزارت رتباطات و فناوری اطلاعات و کمیسیون ملی یونسکو- ایران، با مشارکت با یکدیگر، در توزیع عادلانه برندها و توسعه شهری ایران با هم همکاری کنند.
نامور مطلق راه اندازی این دبیرخانه و شورای سیاستگذاری برندهای شهرها را عاملی برای کمک به حضور هر چه پررنگ تر ایران در عرصه های بین المللی دانست.