سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
مزایده خانه حیرانی یزد به ایستگاه پایانی رسید

مزایده خانه حیرانی یزد به ایستگاه پایانی رسید

به گزارش تور مسافرتی با بازگشایی پاکت های (ج) مزایده بنای تاریخی خانه حیرانی استان یزد، برنده این مزایده مشخص شد.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از روابط عمومی صندوق احیای آثار تاریخی، بر این اساس سید مرتضی نقیبی بعنوان برنده مزایده واگذاری «خانه حیرانی » یزد ارائه شد.
کاربری این بنای تاریخی فرهنگی – صنایع دستی تعیین شده است.
بهره برداری این بنای تاریخی با هزینه مرمت ۳۲۰ میلیون تومان به مدت ۱۰ سال و با اجاره ۳ میلیون ۲۰۰ هزار تومان به بخش خصوصی واگذار شد.
برنده مزایده پس از طی مراحل قانونی و تائید صلاحیت فنی می توانند بناهای تاریخی یاد شده را برای شروع عملیات مرمت و احیا در اختیار بگیرند.