سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی تهران خبر داد شناسایی تورهای غیرمجاز و آژانس های بدون تابلو

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی تهران خبر داد شناسایی تورهای غیرمجاز و آژانس های بدون تابلو

به گزارش تور مسافرتی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران از شناسایی برخی عاملان غیرمجاز تورهای گردشگری در فضای مجازی و آژانس های بدون تابلو در جریان اجرای طرح «بازبینی و استانداردسازی آژانس های مسافرتی و گردشگری» اطلاع داد.
امیرپویان رفیعی شاد به ایسنا اظهار داشت: این طرح با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران، همزمان با نوروز و آغاز فصل سفرهای خانوادگی ایرانی ها، از اوایل اسفندماه اجرا شده و همچنان ادامه دارد، بر این اساس مقرر است شکایات بدوی مسافران و همکاران در انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی این استان پیگیری و رسیدگی شود.
وی افزود: در طرح بازنگری و استانداردسازی، برپایه قوانین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پهنه های مختلفی در تهران استخراج شده و برای هر منطقه یک مسؤول و دبیر تعیین شده است، این افراد از میان معتمدان و از درون صنف انتخاب شده اند و صلاحیت آنها از سازمان متبوع دریافت شده است. در این سیستم تلاش می شود اگر مشکلی باشد در لحظه حل و فصل شود. این روند رسیدگی تا کنون بازخورد خوبی داشته است.
او با دفاع از عملکرد بیشتر آژانس های گردشگری، اظهار داشت: دفاتر خدمات مسافرتی چون از فیلتر مجاری قانونی گذر کرده اند نمی توانند تخلف کنند. هرچند یکسری افراد غیرمجاز در فضای مجازی به اسم آژانس مسافرتی و حتی در فضای فیزیکی بدون تابلو درحال فعالیت هستند و تاکنون کسی مانع آنها نبوده است. در بازرسی ها این افراد و کسب وکارها شناسایی و به مراجع ذی صلاح معرفی گشتند. اگر تخلف ها در این بخش زیاد باشد حتما به دستگاه قضایی معرفی می گردند.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران درباره آژانس های گردشگری که به مجاری قانونی معرفی و لغو مجوز شده اند اما همچنان با مجوز سازمان هواپیمایی یا حج و زیارت درحال تورفروشی هستند، اظهار داشت: این بازرسی ها انجام می شود که این آژانس ها شناسایی شوند. تا کنون ۶۰ درصد دفاتر خدمات مسافرتی در استان تهران بازنگری شده اند و طبیعتا مواردی کشف شده که هیچ مجوزی نداشته اند، اما در حال فعالیت بوده اند.
رفیعی شاد درباره علت انتقال ندادن پرونده متخلفان در آژانس های گردشگری به تعزیرات، اظهار نمود: طبق قانون و برابر آیین نامه های موجود، نظارت بر آژانس های مسافرتی با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می باشد، از طرفی ما هم خیلی راغب نیستیم سازمان های غیره وارد این حوزه شوند.