سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
درسی که از تاریخ نگرفتیم بعلاوه فیلم

درسی که از تاریخ نگرفتیم بعلاوه فیلم

به گزارش تور مسافرتی با اوج گرفتن بارش های نوروزی و وقوع سیلاب های مختلف در شهرهای مختلف، به خصوص پس از فاجعه شیراز، یکی از اولین واکنش ها نسبت به بی تدبیری ها به خصوص در شیراز و دره ای که در طول چند سال قبل برای عبور و مرور ماشین ها توسط مدیریت شهری آن زمان پوشانده بود، انتشار تصاویرِ آبراهه های دوره ی هخامنشی در تخت جمشید بود.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا، آبراهه هایی که با تدبیر معمارانِ دوره ی باستانی در ۲۵۰۰ سال قبل، تخت جمشید را از گزند سیلاب ها و بارندگی های فصلی و در نتیجه فرسایش تدریجی کاخ های هخامنشی نجات داد.
اما وقوع سیلِ شیراز در چند روز گذشته و به وجود آمدن فاجعه ای که پیامد آن کشته شدن چندین زن و کودک در نوروز بود، این دفعه بحث جدیدی را بین کاربران فضای مجازی و حتی برخی رسانه ها راه انداخت، که مهمترین علت سیل شیراز را بستن دره ای می دانند که تا حدود ۱۰ سال قبل در کنار دروازه قرآن شیراز وجود داشته، اما مدیریت شهری بدون هیچ تدبیر و بررسی دقیقی، ان را می پوشاند تا مکانی برای گذر ماشین ها باشد!
همان گونه که محمد ابراهیم بنی حبیب کارشناس حوزه مهندسی آب و استاد دانشگاه تهران هم به ایسنا گفته است؛ «عدم حفاظت از مراتع و استفاده بیش از اندازه از ظرفیت مراتع و اشغال بستر رودخانه از راه جاده سازی سبب وقوع سیل شده است.»
که اگر آن دره، یا فکرِ تقلید از کارِ علمی که مهندسان دوره ی هخامنشی در دوره ی باستان انجام دادند و به دنبال آن، مسیری سطحی را برای عبور آبِ باران ایجاد کردند، استفاده می شد، این فاجعه رخ نمی داد.
مسیر کشف شده از آبراه های تخت جمشید