سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
تخریب شاخص ترین اثر معماری نایبند بعلاوه فیلم

تخریب شاخص ترین اثر معماری نایبند بعلاوه فیلم

تور مسافرتی: در همهمه ی خروشانی آبی که نوروز امسال به پای بناهای تاریخی رسید اما اینجا لودرها و نه سیل ها، طاق و بنای باقی مانده از مسجد تاریخی نایبند در عسلویه را تخریب کردند.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا، حدود چند صد متر از محوطه ی تاریخی «نایبند» جایی که سر در باقی مانده از مسجد این محوطه ی تاریخی باقی مانده بود و هنوز ردِ تیغ لودرها بر پیکر مسجدپاک نشده بود، دیوار بتونی کشیده شده و سر در باقی مانده هم در سکوت نوروزی عسلویه تخریب شده تا بی سر وصدا مالک به ادامه ساخت و ساز و… در این محوطه ی تاریخی که در هر قدم در زیر پا آثار ارزشمندی از دوره های مختلف تاریخی خُرد می شود، بپردازد.
بقایای سر در تاریخی مسجد روی زمین