سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
راه باز است و جاده دراز

راه باز است و جاده دراز

تور مسافرتی: راه باز است و جاده برای رسیدن به آتشکده ی باستانی شهرری دراز. در ۱۲ کیلومتری جنوب شرقی شهرری به سمت ورامین، در ورودی روستای قلعه نو – چال طرخان، آتشکده ای است که سال هاست بی توجهی تنها سهم آن از همه ی اعتباراتی است که برای میراث فرهنگی اختصاص می یابد، اما گویی نه برای شهرری و «تپه میل» باقی مانده در میانه ی راه.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا، سربازی با لباس یگان حفاظت بعنوان نگهبانِ محوطه با شنیدن صدای ماشین، در چهارچوب در حاضر می شود، نیم نگاهی به تازه واردها می اندازد و باز غیب می شود و حالا تو می مانی و تنها مسیری که از قبل با داربست های فلزی زردرنگ مشخص شده و چوب هایی که ناهمواری های خیلی کمتری نسبت به مسیر چوبی محوطه «دژ رشکان» دارد.
ورودی چوبی تپه میل