سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
مدیرکل امور موزه ها اعلام کرد سیل، صدمه ای به موزه های کشور وارد نکرده است

مدیرکل امور موزه ها اعلام کرد سیل، صدمه ای به موزه های کشور وارد نکرده است

به گزارش تور مسافرتی ا اظهار داشت: خوشبختانه سیل و بارندگی های اخیر هیچ صدمه ای به موزه های کشور وارد نکرده است.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از مهر، محمدرضا کارگر مدیرکل امور موزه ها اضافه کرد: خوشبختانه با اجرای اقدامات پیشگیرانه بارندگی های اخیر و سیل هیچ گونه خسارتی به موزه های کشور وارد نکرده است. او خاطرنشان کرد: با عنایت به حجم گسترده بارندگی و جاری شدن سیل، برای احتیاط برخی مخازن موزه ها خالی و یا جا به جا شد تا در صورت نفوذ آب به موزه، آثار تاریخی صدمه نبیند. کارگر خاطرنشان کرد: اداره کل میراث فرهنگی استان های درگیر سیل با ایجاد سیل بند و با استفاده از گونی های شن مانع از نفوذ آب به موزه ها شدند، برخی موزه ها هم برای پیشگیری از بروز خسارت احتمالی در زمان جاری شدن سیل تعطیل شدند تا امکان اجرای اقدامات پیشگیرانه وجود داشته باشد. مدیرکل امور موزه ها افزود: برخی اماکن تاریخی مانند قلعه فلک الافلاک که کاربری موزه ای هم داشتند همچنان تعطیل هستند که به محض انجام امور کارشناسی و تکمیل بررسی ها، این موزه هم بازگشایی می شود. او اظهار داشت: تمام اقدامات پیشگیرانه برای پیشگیری از نفوذ آب و خسارت سیل به موزه ها در استان های خوزستان، کرمانشاه و لرستان به صورت کامل اجرا شده است و نگهداری و حفاظت از آثار تاریخی در اولویت برنامه های اداره کل میراث فرهنگی استان ها و اداره کل موزه ها است.