سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
تشویق صاحبان صنایع به هزینه کرد در حوزه میراث فرهنگی

تشویق صاحبان صنایع به هزینه کرد در حوزه میراث فرهنگی

به گزارش تور مسافرتی مدیرکل دفتر بافت ها و محوطه های تاریخی اظهار داشت: صاحبان صنایع و سرمایه اگر برای میراث فرهنگی کشور هزینه ای کنند، به حساب اسناد مثبته مالیاتی محسوب خواهد شد.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از مهر، نشست خبری معاونت میراث فرهنگی به مناسبت روز جهانی موزه ها قبل از ظهر روز دوشنبه در سازمان میراث فرهنگی برگزار گردید. در این جلسه، سیدهادی احمدی مدیرکل دفتر بافت ها و محوطه های تاریخی اظهار داشت: از این به بعد تمام صاحبان صنایع و سرمایه که بخواهند در حوزه میراث فرهنگی فعالیتی داشته باشند، با تأیید سازمان میراث فرهنگی هر آنچه که هزینه کرده اند، جزو اسناد مثبته مالیاتی آنها محسوب خواهد شد. وی اظهار داشت: این اتفاق مانند اتفاقی است که برای مدرسه سازان می افتد اما این اقدام معافیت مالیاتی نیست، بلکه آن هزینه ای را که برای میراث فرهنگی کشور کرده اند بعنوان مالیات از آنها قبول می کنند. این مصوبه اخیرا تصویب شده است و باعث خواهد شد تا صاحبان سرمایه، از میراث فرهنگی کشور حمایت های مالی کنند. احمدی بیان کرد: تا کنون میراث فرهنگی لیست بها نداشته است اما حالا پس از ۱۳ سال طرح لیست بهای میراث فرهنگی مطرح گردیده است. در کشور ۱۹ لیست بها وجود دارد که آخرین آن لیست بهای میراث فرهنگی است که در ۹۸۳ آیتم در ۱۲ فصل تنظیم شد. ۲۵ درصد آیتم ها با لیست بهای ابنیه مشترک هستند و ۴۵ درصد ویژه مرمت آثار تاریخی است و ۳۰ درصد آیتم ها هم ستاره دار شده اند.