سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
گناه موزه هایی که می خواهند تاریخ ساز باشند، چیست؟

گناه موزه هایی که می خواهند تاریخ ساز باشند، چیست؟

تور مسافرتی: «باید برای تخصیص اعتبار برای اعتلای موزه ها فکری جدی کرد، هر چند آن صرفاً مختص به موزه های میراث فرهنگی نیست و بیشترِ موزه ها با این موارد مواجه اند؛ چون کمبود همین بودجه ها موزه را از رسالت اصلی خود که آگاهی بخشی مردم و صرف اوقات فراغت آنها با مطالبات فرهنگی است باز می دارد. اگر یک موزه بداند چه بودجه ای دارد، برای هر قدم از اقداماتش در فضای موزه ای خود و مهمتر از همه یعنی جذب مخاطب و رفع نیازهای روز او برنامه ریزی می کند.»
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا، روز جهانی موزه، بهانه ای بود برای حضور حجت نظری – یکی از اعضای شورای شهر تهران – در چند موزه ی تهران و بررسی مشکلات آنها. اقدامی که در طول چند سال قبل هیچ کدام از مسؤولان میراث فرهنگی مشابه آنرا انجام ندادند، تا دست کم شفاف سازی وضعیت آثار تاریخی همراه با خبرنگاران صورت گیرد.
موزه «ثبت احوال» اولین مقصد است؛ بنای تاریخی این موزه که در ساختمان سازمان ثبت احوال کشور در خیابان امام خمینی (ره) قرار دارد، متعلق به دوره ی ناصری است گویا آن ساختمان متعلق به یکی از همسران ناصرالدین شاه بوده که در گذر زمان به مکانی اداری تبدیل و به مالکیت یکی از شاهزادگان قاجار درآمد. هرچند این بنا بعنوان ورثه بین فرزندان مختلف تقسیم می شود، اما سرانجام در دوم خرداد ۱۳۱۳ ورثه مالکیت عمارت را به اداره «احصائیه و سجل احوال» سابق منتقل می کنند.
موزه ثبت احوال

منبع: