سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
اتمام اولین مرحله کاوش دیرینه شناسی گورستان تاریخی سرند

اتمام اولین مرحله کاوش دیرینه شناسی گورستان تاریخی سرند

به گزارش تور مسافرتی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از اتمام اولین مرحله کاوش دیرینه شناسی و نجات بخشی گورستان تاریخی سرند شهرستان ورزقان اطلاع داد.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا، مرتضی آبدار با اشاره به انجام برنامه کاوش اضطراری در محل کشف اتفاقی اموال تاریخی در راه راه اندازی برزگراه «خواجه – ورزقان» اظهار داشت: نظر به اینکه طی عملیات عمرانی بزرگراه خواجه به ورزقان، حوزه روستای سرند، در حین اجرای پروژه به صورت اتفاقی تعدادی اشیاء تاریخی کشف شده بود، بنابراین بعد از دریافت مجوز کاوش از پژوهشگاه سازمان مرکزی، عملیات کاوش اضطراری و نجات بخشی با مشارکت تیمی متشکل از باستان شناسان زبده اداره کل میراث فرهنگی استان به سرپرستی “حسین اسماعیلی عتیق” به منظور مطالعه منطقه و قبور کشف شده آن منطقه در جهت شناخت هر چه بیشتر فرهنگ و تمدن اقوام و سکونتگاه های آنها در ادوار مختلف تاریخی اجرا شد.
مدیر کل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی در ادامه تشریح کرد: عملیات اولیه کاوش اضطراری و نجات بخشی محل کشف آثار مورد مطالعه و کاوش قرار گرفت و در نتیجه آن مشخص شد، این قسمت بخشی از گورستان تاریخی در دوره اشکانیان بوده و آثاری که از آنجا بدست آمده شامل یک سری اشیای تاریخی از قبیل انواع ظروف و کوزه های سفالی و اشیای مفرغی شامل دستبند، سنجاق سر و تزیینات مفرغی که از داخل قبوری که متعلق به اشکانیان بود، بدست آمد و جهت اقدامات اولیه و مطالعه به موزه منتقل شد.
وی اضافه کرد: با عنایت به تدفین های صورت گرفته در دامنه کوه، قبور به صورت پلکانی و بعضاً در دو طبقه هستند، بنابراین کاوش قبور مکشوفه در دو مرحله صورت گرفت، در مرحله اول قبور فوقانی مورد کاوش و بررسی قرار گرفت و سپس بعد از جمع آوری قبور فوقانی و انتقال اشیا مکشوفه به موزه کاوش، قبور تحتانی شروع گردید و تا چند روز آینده کار کاوش به پایان خواهد رسید.
آبدار در خاتمه با تاکید بر انجام حفارهای علمی و مستندنگاری در جهت عملیات آزاد سازی و نجات بخشی در این قبرستان اظهار داشت: با عنایت به توقف عملیات بزرگراه خواجه-ورزقان به دنبال انجام عملیات اولیه کاوش، ایجاد این بزرگراه تداوم خواهد یافت و در کنار آن هم مرحله دوم کاوش گورستان سرند پیگیری و بعد از اتمام جهت مطالعات تخصصی و علمی در اختیار دانشگاه ها و پژوهشگران و سپس پس از انجام عملیات مرمتی، اشیای کشف شده در اختیار موزه به منظور بازدید عموم، قرار خواهد گرفت.