سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان های سازمان میراث فرهنگی معارفه شد

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان های سازمان میراث فرهنگی معارفه شد

تور مسافرتی: در مراسمی با حضور محمد خیاطیان، معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی، مسعود اسکندری بعنوان مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان ها ارائه شد.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از مهر، در این مراسم که برخی از مدیران و مسئولان بخش های مختلف سازمان میراث فرهنگی نیز حضور داشتند، مسعود اسکندری بعنوان مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان های سازمان میراث فرهنگی معارفه و از تلاش های سید محسن دلبری مدیرکل سابق این دفتر تقدیر به عمل آمد. محمد خیاطیان معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی در این مراسم اظهار داشت: «اداره کل امور استان ها، یکی از مهمترین بخش های سازمان میراث فرهنگی است که نقش پل ارتباطی سازمان با استان ها را دارد.» او اضافه کرد: «این اداره کل با عنایت به ماموریت هایی که برعهده دارد، از نقش مهمی برخوردار می باشد و در خیلی از امور در رابطه با استان ها تسهیلگر است.» خیاطیان اظهار داشت: «این اداره کل در حقیقت گوش شنوا برای شنیدن فعالیت ها و مسائل در رابطه با ادارات کل استانی و چشم بینا برای دیدن این فعالیت هاست و اگر این گوش شنوا و چشم بینا در سازمان وجود نداشته باشد، نمی توانیم به خوبی فعالیت های خودرا ادامه دهیم.» معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی افزود: «از آنجایی که بیشتر تصیمات سازمان میراث فرهنگی بر مدار نظارت اداره کل امور استان هاست، این اداره کل از نقش بسیار مهمی برخوردار می باشد.» این مقام مسئول اظهار نمود: «باید بتوانیم با برنامه ریزی های مناسب به سمت دسترسی به یک نظام پویا و اثرگذار حرکت کنیم؛ لزوم دستیابی به این نظام پویا و اثرگذار به خاطر نگاه دولت به سازمان میراث فرهنگی و نقشی است که از این سازمان انتظار دارد.» او اضافه کرد: «امروز مجموعه دولت و مجلس نگاه ویژه ای به حوزه گردشگری دارند، بدین جهت باید بتوانیم نقش خودرا به خوبی ایفا نماییم و بعنوان یک سازمان پویا و اثرگذار در تولید ثروت و ایجاد اشتغال به خوبی به وظایف خود عمل نماییم.» خیاطیان افزود: «خوشبختانه داشته های فراوان فرهنگی تاریخی در کشور وجود دارد که بعنوان ظرفیت های مهم می تواند در توسعه گردشگری و رونق این صنعت نقش داشته باشند و این درحالی است که خیلی از کشورها از این نعمت های خدادادی بی بهره اند و با ایجاد فضاهای مصنوعی به دنبال جذب توریست هستند.» معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی در ادامه با اشاره به تلاش های محسن دلبری در مدت فعالیت بعنوان مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانی با قدردانی از فعالیت های او، از مسعود اسکندری نیز بعنوان یک مدیر باتجربه نام برد که می تواند برنامه های این اداره کل را به خوبی پیش ببرد.

منبع: