سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی: راهنمایان تخصصی راه آهن آموزش می بینند

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی: راهنمایان تخصصی راه آهن آموزش می بینند

به گزارش تور مسافرتی معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی اظهار داشت: آموزش راهنمایان تخصصی راه آهن، صدور کارت، برگزاری تورهای گردشگری و عرضه سایر خدمات مورد نیاز مرتبط از جانب کارگزاران و ذینفعان گردشگری انجام می گیرد.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از روابط عمومی معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ولی تیموری در چهاردهمین نشست شورای مدیران معاونت گردشگری که با مبحث بررسی سیاست ها و برنامه های شرکت راه آهن در جهت برگزاری قطارهای گردشگری، خطوط ریلی جدید و هم عرضه گزارش اقدامات صورت گرفته، با حضور مدیران شرکت راه آهن برگزار شد؛ اظهار داشت: اقدام صورت گرفته در خصوص راه اندازی”قطارهای گردشگری” و هم تعریف خطوط جدید به سمت مقاصد داخلی و خارجی؛ اقدامی شایسته و مؤثر در جهت توسعه گردشگری داخلی و توزیع سفر در سراسر کشور به شمار می آید. وی خاطرنشان کرد: چنانچه در هر یک از خدمات قابل عرضه از جانب راه آهن در خصوص راه اندازی قطارهای گردشگری و هم تورهای مربوطه از راهنمایان گردشگری متخصص آموزش دیده و دارای کارت معتبر فعالیت و هم دفاتر خدمات مسافرتی دارای مجوز از جانب سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استفاده شود؛ کیفیت خدمات گردشگری این حوزه در سطح استاندارد پایدار خواهد ماند و از بروز تخلفات و مشکلات احتمالی جلوگیری می شود؛ چون که هر یک از کارگزاران رسمی این حوزه برای حفظ اعتبار و تداوم بازار رقابتی موجود، برترین خدمات ممکن را عرضه خواهند کرد. تیموری اظهار داشت: آموزش راهنمایان تخصصی راه آهن، صدور کارت، برگزاری تورهای گردشگری و عرضه سایر خدمات مورد نیاز مرتبط از جانب کارگزاران و ذینفعان – بخش خصوصی- حوزه گردشگری انجام خواهد گرفت و تأمین زیرساخت ها و عرضه امکانات مورد نیاز و در رابطه با خطوط ریلی هم توسط شرکت راه آهن تأمین خواهد شد تا با همکاری و تعامل حاصل، ضمن انجام وظایف تخصصی مجزا، توسعه این رویکرد جدید به صورت پایدار تداوم داشته و با ایجاد همسویی، اقدامات مکمل و متمم به ثمر نشیند. وی ادامه داد: وجود ارتباط دو سویه شامل تبادل توریست دو طرفه و رعایت منافع ملی یکی از اصلی ترین اولویت های انتخاب مقاصد گردشگری در کشورهای مختلف به شمار می آید؛ ازاین رو انتخاب و معرفی خطوط ریلی و هوایی جدید باید بر مبنای تجمیع نظرات کارشناسی مشترک سه دستگاه اجرایی “سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری”، ” وزارت امور خارجه” و ” وزارت راه و شهرسازی” انجام پذیرد. ازاین رو تعریف خطوط ریلی به سمت مقاصد جدید نظیر شهرهای مختلف ترکیه، ارمنستان و غیره باید با دقت نظر بیشتری پیگیری شود و ملاحظات این سازمان هم حتما مدنظر قرار گیرد. تیموری همینطور با اشاره به اینکه به کارگیری ظرفیت های بومی و محلی هر مقصد گردشگری در ارتباط با خطوط ریلی جدید می تواند در مدیریت مقاصد مؤثر عمل کند؛ خاطرنشان کرد: بعنوان نمونه در تعریف خطوط ریلی جدید با کشور پاکستان پیشنهاد می شود از کارگزاران حوزه گردشگری استان سیستان و بلوچستان شامل دفاتر خدمات مسافرتی این حوزه به منظور ایجاد انگیزه و حمایت بیشتر از ظرفیت های بومی استفاده گردد.