سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
کاهش و رفع صدمات با مطالعه سوابق سیل در ایران

کاهش و رفع صدمات با مطالعه سوابق سیل در ایران

تور مسافرتی: رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی اظهار داشت: می بایست وضعیت توپوگرافی در مناطق پر خطر بررسی، سابقه سیل خیزی آن مطالعه و تمهیداتی برای کاهش و یا رفع صدمات آن اتخاذ شود.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، بهروز عمرانی رئیس پژوهشگاه که «امروز» سه شنبه در نشست تخصصی «میراث فرهنگی و مواجهه با بحران سیل» با اشاره به اینکه پراکنش نامناسب زمان و مکان بارش در مناطق خشک و نیم خشک موجب ایجاد سیلاب های مخرب می شود اضافه کرد: در کشور ما سیل پس از زلزله در زمره مخرب ترین بلایای طبیعی است که منجر به تخریب یادگارهای فرهنگی مناطق می شود. عدم تکرار پذیری ماهیت میراث فرهنگی ضرورت اتخاذ تدبیر بمنظور صیانت از اینگونه آثار را ضروری می سازد. عمرانی با بیان این نکته که مطالعه سوابق سیل در ایران می تواند به الگوی مشخص از مناطق پر خطر در ایران اشاره کند اضافه کرد: بدین جهت می بایست وضعیت توپوگرافی در مناطق پر خطر بررسی، سابقه سیل خیزی آن مطالعه و تمهیداتی برای کاهش و یا رفع صدمات آن اتخاذ شود. رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری اظهار داشت: بیشتر شهرها و تمدن ها در کنار رودخانه ها بنا شده اند به همین خاطر سیل جزو جدایی ناپذیر از تمدن بشری بوده و بشر از همان ابتدا به دنبال جوابگویی به این عامل بنیان کن بوده و اهتمام کرده تا با شیوه هایی همچون ساخت سکو مصطبه بر زیر بناها در مناطق کم ارتفاع و دشت های پر پایش همچون آذربایجان اقدام نماید. وی اشاره کرد: همین طور اقدام در ساخت دیوار و مسیر دهی در راه رودخانه های سیلابی مانند رودخانه مهران رود تبریز از دیگر روش های مهار سیلاب ها به حساب می آید. او اضافه کرد: در کتاب عالم آرای عباسی نویسنده و منشی شاه عباس توضیح می دهد که شاه عباس گفته چون قلعه و ارگ حکومتی تبریز در راه رودخانه ها ساخته شده است عثمانی ها می توانند سد و بند در بالا دست شهر بسازند و با جاری کردن آن باروی قلعه را تخریب کنند و بر قلعه مسلط گردند. عمرانی با اشاره به اینکه تا کنون ۲۸۰۰ اثر در بخش شمالی تا مرکزی استان خوزستان در نقشه دیرینه شناسی ایران درج شده است اظهار داشت: با برآورد پهنه سیلابی مشخص شد، از این تعداد ۱۹۸ اثر در راه مستقیم سیلاب قرار داشته و آزار دیده اند. او اظهار داشت: این بررسی به صورت سنجش از دور نقشه های تهیه شده نشان می دهند که در پیشینه تاریخی این سرزمین نیاکان ما از وجود جریانات سیلابی و پهنه گسترش آن اطلاع داشته اند. عمرانی اضافه کرد: به هر تقدیر عدم حفاظت از مراتع و استفاده بیش از اندازه از ظرفیت آن و اشتغال بستر رودخانه هاو نیز توسعه فیزیکی نامناسب شهرها بر روی مسیل های قدیمی و حرکت روان آب ها در بافت کالبدی شهرها و عدم توجه به تجربیات تاریخی سکونتگاه ها و الگوهای استقراری نکاتی است که می بایست از آن بهره جست.

منبع: