سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
کمبود اعتبار برای حفاظت از یکصد پل تاریخی لرستان

کمبود اعتبار برای حفاظت از یکصد پل تاریخی لرستان

به گزارش تور مسافرتی مدیر پایگاه پل های تاریخی لرستان از وجود یکصد پل تاریخی در این استان اطلاع داد که به علت کمبود اعتبار امکان حفاظت و مرمت آنها وجود ندارد.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، علی مصطفی نژاد، مدیر پایگاه پل های تاریخی لرستان در نشست تخصصی «میراث فرهنگی و مواجهه با بحران سیل» با عرضه گزارشی از سیل و اقدامات حفاظتی صورت گرفته در ارتباط با پل های تاریخی استان لرستان اظهار داشت: استان لرستان حدود یکصد پل تاریخی کوچک و بزرگ دارد که این تعداد در پهنایی حدود ۳۵۰۰۰ کیلومتر مربع (مساحت لرستان) قرار گرفته اند. وی کشکان، کلهر، سی پله، زال، پلدختر، گاومیشان، کاسیان، ساربان، رنگین بان، هیزه، پل تنگ، چم آب برده، چالان چولان، کاکارضا، قلعه حاتم، دو آب، شاپوری ها و … را همچون این پل ها برشمرد که بعضی از آنها در سیل فروردین ماه ۱۳۹۸ صدمه دیده اند. مدیر پایگاه پل های تاریخی لرستان با تشریح اقدامات صورت گرفته به منظور حفاظت و استقامت بخشی پل های تاریخی لرستان اظهار داشت: در مقایسه ای که میان پل های تاریخی لرستان و ۲۰پ ل شاخص جهان صورت گرفت مشخص شد که این پل ها خیلی پرارزش هستند. مصطفی نژاد با ابراز تأسف از کمبود اعتبارات برای حفاظت و نگهداری از پل های تاریخی استان لرستان خاطرنشان کرد: تخریب و آسیب دیدن پل های تاریخی لرستان به علت کم کاری کارشناسان و حفاظت گران نیست بلکه به علت کمبود اعتباراتی است که به این حوزه تعلق گرفته است. او با اشاره به شیوه معماری این پل های تاریخی خاطرنشان کرد: در سیل اخیر پل های جدید مهندسی ساز بسیار بیشتر از پل های تاریخی صدمه دیدند. سیل گنبد قابوس و مداخلات انسانی در منظر هیدرولیکی عبدالمجید نورتقانی سرپرست پایگاه میراث جهانی گنبد قابوس دیگر سخنران این نشست علل رخداد سیل را در عوامل ایستاتیکی و دینامیکی دسته بندی کرد و اظهار داشت: در طول تاریخ سیل همواره در همه جای دنیا وجود داشته ولی نکته مهم این است که باید به سیل اجازه دهیم در مسیرش حرکت و در نهایت به دریا برسد. او با اشاره به سیل فروردین ۱۳۹۸ اضافه کرد: فعالیت های شهر سازی، خط راه آهن، ساخت کمربندی شهر و… سبب نفوذ آب در شهر آق قلا شد. وی با طرح این پرسش که ما بعنوان میراث بانان کشور در کجای این حوزه می توانیم وارد شویم خاطرنشان کرد: تصاویر هوایی از دهه های گذشته گواه این است که چه بلایی بر سر بستر تاریخی کشور آمده است. سرپرست پایگاه میراث جهانی گنبد قاووس با اشاره به اینکه تا شعاع ۱۵ کیلومتری شهر گنبد تعدد آثار تاریخی وجود دارد که اغلب ثبت ملی شده اند خاطرنشان کرد: پس اساسا سازندگان گنبد قابوس در این هزار سال و اندی که از ساخت آن می گذرد تمهیداتی برای وقوع سیل اندیشیده اند که ما بدون توجه به آن شهر را توسعه و در بستر تاریخی مداخلاتی را انجام داده ایم. او اظهار داشت: در وقوع سیل اخیر آب از مسیر طبیعی اش وارد شهر شد همان جایی که با خیابان کشی آنرا دست کاری کرده بودیم و در نتیجه این اتفاقات جبران ناپذیر افتاد. هیدرولیک پل و آبشستگی دیگر سخنران این نشست مسعود قدسیان استاد هیدرولیک دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست و پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس مواردی را خصوص هیدرولیک پل و آبشستگی بیان نمود. او اظهار داشت: هیدرولیک رودخانه اطلاعات ارزشمندی برای شناسایی و اجتناب از مشکلات احتمالی در برنامه ریزی، اجرا و گزارش مطالعات آینده را، برپایه تجارب گذشته، عرضه می دهد. وی با اشاره به اینکه علت یا علل تخریب در پل ها یکسان نیستند اضافه کرد: به صورت کلی، علت اصلی تخریب پل ها، معمولاً انحراف از استانداردهای طراحی سازه ای نیست؛ پل ها ها از بین می روند، چونکه نیروها و عوامل خارجی وارد بر پل ها فراتر از آستانه تحمل آنها است. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: عدم رعایت ضوابط هیدرولیکی بعنوان مهمترین عامل تخریب پل ها گزارش شده است. او با اشاره به اینکه در ۱۰۰ سال قبل نگاه به پدیده آبشستگی، علمی تر شده و دانشمندان و محققین درصدد شناخت پارامترهای مؤثر و میزان تأثیر آنها بر این پدیده و راهکارهای کاهش اثر آنها بوده اند اظهار داشت: محققین زیادی به بررسی علت تخریب پل ها پرداخته اند و گزارشات زیادی در خصوص تخریب پل ها در سراسر جهان، در اثر وقوع آبشستگی پیرامون پایه ها وجود دارد. این استاد دانشگاه، تهیه اطلس / بانک اطلاعاتی پل های تاریخی، تهیه نقشه پهنه بندی سیل و خسارت ناشی از سیل در مناطق مورد نظر، تدوین استاندارد و دستورالعمل های تعیین خسارت به پل ها، گروه بندی پل ها با عنایت به شرایط هر کدام، تدوین برنامه نظام نظارت و پایش پیوسته پل ها ی تاریخی، تدوین دستورالعمل نظارت و پایش پل ها، تدوین دستورالعمل بررسی و تعیین آبشستگی احتمالی اطراف پایه / کوله پل ها، تهیه برنامه مقاوم سازی پل های تاریخی در مقابل سیل، تدوین استاندارد و دستورالعمل های مقاوم سازی پل های تاریخی و… را استراتژی مدیریت پل های تاریخی در مقابل سیلاب عنوان نمود. او اظهار داشت: استراتژی میراث فرهنگی در مقابل سیلاب شامل؛ تهیه اطلس / بانک اطلاعاتی میراث فرهنگی و تقسیم بندی / درجه بندی آنها، تهیه نقشه پهنه بندی سیل در مناطق مورد نظر، گروه بندی میرثت فرهنگی با عنایت به شرایط هر کدام، تدوین برنامه نحوه نظارت و پایش پیوسته میراث فرهنگی تدوین دستورالعمل نظارت و پایش برای آثار تاریخی، تدوین نحوه مدیریت میراث فرهنگی در زمان وقوع سیل تدوین نحوه مدیریت و ارزیابی میراث فرهنگی بعد از وقوع سیل و… می شود.