سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
اولین کارخانه قند ایران از لیست آثار ملی خارج شد!

اولین کارخانه قند ایران از لیست آثار ملی خارج شد!

تور مسافرتی: اولین کارخانه قند خاورمیانه در کهریزک با حکم دیوان عدالت اداری از لیست آثار ملی خارج شد، اما معین نمی باشد همچنان مالک این عمارت تاریخی و باارزش قصد تخریب و ساختِ بنایی جدید را دارد یا خیر؟
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا، ساختمان تاریخی کارخانه قند کهریزک، نخستین کارخانه ی قند ایران و منطقه که امروز آنرا بعنوان یکی از بناهای باارزش صنعتی می شناسند، با تصمیم مالکانش، مقرر است وضعیتی غیر از آن چه می توانست از سال های قبل به خود گیرد، تبدیل گردد.
اما مالک این کارخانه اوایل سال ۹۵ با طرح شکایت به دیوان عدالت اداری، درخواست خروج از ثبت این بنا را بیان کرد و از آن زمان بود که دعوی حقوقی میراث فرهنگی استان تهران و مالک به دادگاه کشیده شد و سرانجام پس از گذشت سه سال، بنظر می رسد بالاخره مالک بر این بخش از تاریخِ صنعتی کشور غلبه کرد.
برمبنای شواهد موجود، گویا برخی تالارها سیمان شده اند تا بعنوان انبار اجاره داده شوند و قصد دارند سقف های سوله ها را با ورق های فلزی بپوشانند و حتی راه آب های بخش هایی قدیمی تر را هم با ماسه پر کرده اند تا بارندگی پس از حکم خروج از ثبت، تخریب را سرعت بخشد.
کارخانه قند کهریزک پاییز ۱۳۷۹

منبع: