سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی تهران درخواست کرد: به تخلف دو شرکت هواپیمایی رسیدگی کنید تا به دیگران سرایت نکرده است

انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی تهران درخواست کرد: به تخلف دو شرکت هواپیمایی رسیدگی کنید تا به دیگران سرایت نکرده است

به گزارش تور مسافرتی انجمن صنفی کارفرمایی دفتر سفر هوایی، گردشگری و زیارتی استان تهران نسبت به نحوه فروش بلیت دو شرکت هواپیمایی و اقدام آنها در مبحث مالیات بر ارزش افزوده معترض شد و آنرا مغایر قانون عنوان نمود.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا، امیرپویان رفیعی شاد ـ رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی دفتر سفر هوایی، گردشگری و زیارتی استان تهران ـ یادداشتی را در شرح نحوه فروش بلیت در این شرکت های هواپیمایی در اختیار این خبرگزاری قرار داد که در متن آن (با حذف نام آنها با عنایت به اصول حرفه ای) آمده است: «بر اساس آنچه در شرح وظایف دفاتر خدمات مسافرتی هوایی آمده است، دفاتری که در قراردادی با یک شرکت هواپیمایی از جانب آن شرکت بعنوان نماینده فروش تلقی می شوند مجاز خواهند بود در مسیرهای پروازی که آن شرکت تعریف کرده است به فروش بلیط مبادرت کنند و در یک دوره (بین ۷ تا ۱۵ روز) فروش خالص خویش را بعد از کسر کارمزد مقرر به شرکت هواپیمایی پرداخت کنند.
از آغاز دوره ای که دریافت ارزش افزوده بر مبنای قوانین جاری از جانب فروشندگان خدمات و سایر صنوف الزامی شده، وفق تعاریف به عمل آمده، پرداخت ارزش افزوده بر مبنای کارمزدِ محاسبه شده برای دفاتر خدمات مسافرتی باید از جانب شرکت هواپیمایی حمل کننده مسافر پرداخت گردد.
به همین روال دفاتر خدمات مسافرتی بعد از محاسبات مربوطه مبلغ ارزش افزوده بر مبنای کارمزد را از جمع پرداختی به شرکت هواپیمایی کسر و آنرا مستقیماً به حساب اداره مالیاتی پرداخت و فیش آنرا برای شرکت هواپیمایی ارسال می کردند و بدین سان به شکلی دفاتر نماینده فروش نقش کسرکننده و پرداخت کننده مالیات ارزش افزوده را به نیابت از شرکت های هوایی دارند.
اما اخیراً دو شرکت هواپیمایی داخلی با ترفند خاصی عملاً نسبت به حذف این مالیات که الزاماً باید از جانب آنها پرداخت گردد مبادرت کرده و طی بخشنامه ای به دفاتر خدمات مسافرتی اعلام نموده اند نمایندگی به شکل سابق، حذف و دفاتر باید همانند مسافرین به خرید نقدی بلیت مبادرت کنند که با اتخاذ این روش عملاً مبحث پرداخت مالیات ارزش افزوده بر مبنای کارمزد تعلق گرفته را از جانب خود منتفی کرده اند.
حال سوال این است که آیا بر مبنای قوانین و مقررات تعریف شده اعمال چنین روشی از جانب این شرکت ها صحیح بوده یا خیر. حال اگر دفتری به صورت نقدی برای مشتریان خود از این شرکت ها بلیط تهیه کنند اساسا برای ادامه حیات اقتصادی و جبران هزینه ها علی الاصول به دریافت کارمزد ناچیزی در ازای فروش بلیت به مسافرین نیازمنداند. بدیهی است که در اینجا با عنایت به ترفند این دو شرکت هواپیمایی مالیات ارزش افزوده کارمزد دریافتی را دفتر عامل فروش باید خود پرداخت کند که در مواجه با چنین اتفاقی یا باید ارزش افزوده را از مسافر دریافت کند که بدیهی است امکان پذیر نبوده و بالاجبار باید از درآمد خود آنرا پرداخت کند.
نکته مهم این است که چگونه یک شرکت هواپیمایی داخلی به خود اجازه می دهد با اعمال چنین روش زیرکانه ای با یک تیر دو نشان بزند؛ اول فرار از پرداخت مالیات کارمزد و دوم حذف تدریجی کارمزد عایدی دفاتر خدمات مسافرتی که بهرحال در این شرایط بد اقتصادی با همین درآمدهای ناچیز چراغ فعالیت خویش را روشن نگه داشته و به فراخور حال خود، تعدادی جوان را به کار گمارده اند.
بنابراین بنظر می رسد در شرایطی که فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم دول غربی اثرات مخرب خویش را بیشتر در بنگاه های اقتصادی کوچک نشان داده، اتخاذ روش های منفعت طلبانه برخی از شرکت های هواپیمایی جای هیچ توجیه اخلاقی نداشته و عملاً انسان را یاد ضرب المثل قدیمی (هرکس به فکر خویشه) می اندازد.
ما از مسؤولان متولی امر تقاضا داریم اجازه ندهند شرکت های هواپیمایی فعال در کشور چنین روش های منفعت طلبانه را اعمال کنند. اساسا در صورتیکه برخورد مناسب و بازدارنده صورت نگیرد در آینده شاهد اتفاقات بدتری در این زمینه از جانب بقیه شرکت های هواپیمایی خواهیم بود. »