سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
حفاری غیرمجاز در جنگل های نرگسی گلستان

حفاری غیرمجاز در جنگل های نرگسی گلستان

به گزارش تور مسافرتی اعضای یک باند ۷ نفره حرفه ای از حفاران غیرمجاز در جنگل های نرگسی نوکنده شهرستان بندرگز دستگیر شدند.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا، بر مبنای اعلام میراث فرهنگی گلستان، با اطلاع پایگاه عملیاتی یگان حفاظت غرب گلستان در خصوص فعالیت یک گروه حفار غیرمجاز در اعماق جنگل های نرگسی نوکنده شهرستان بندرگز، اعضای این باند در یک عملیات تعقیب و گریز شبانه توسط نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی و نیروی انتظامی دستگیر شدند.
ادوات غیر قانونی این باند ۷ نفره ضبط و تحویل مراجع قانونی شد.