سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
موهای گنبد قابوس سبز شد!

موهای گنبد قابوس سبز شد!

به گزارش تور مسافرتی جدیدترین عکس انتشار یافته از اثر جهانی گنبد قابوس – که تاریخ ثبت آن ۲۱ شهریور را نشان داده است – از سبز شدن علف های ˮهرزˮ روی گنبد مخروطی شکل یا همان کلاهک این اثر جهانی خبر می دهد.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا، گنبد قابوس سال ۹۸ خویش را با باران و سیل آغاز کرد، سیلی که در طول چند روز نه تنها این محوطه ی جهانی، بلکه همه ی شهر احاطه کرد، هر چند صدمه های سیل به شهر و مردم بی شمار بودند که هنوز بخش زیادی از آنها برطرف نشده اند اما آثار تاریخی درگیر این سیل هم بخش دیگری از این صدمه ها بودند که شاید بتوان گفت درصد کمی از آنها هم هنوز جبران نشده اند.
اما گنبد قابوس به واسطه ی جهانی بودن اش داستان متفاوتی دارد، یکی از تهدیدهایی که از چند سال قبل گنبد جهانی قابوس را تهدید می کند، نم زدگی در جداره این اثر جهانی است، به خصوص در بخش های پایینی این بنای تاریخی. اما حالا سبز شدن این علف های هرز روی گنبد مخروطی شکل این اثر جهانی، بطور قطع تهدید بیشتری برای این اثر جهانی به حساب می آید.
هر چند تصاویر انتشار یافته از این گنبد جهانی در طول یکی دو سال قبل هم از وجود این علف های هرز خبر می دهد، اما به نظر می آید شرایط نگهداری و حتی بارانِ سیل آسایی که نوروز امسال در این منطقه بود، عاملی موثر در رشد سریع تر و سرسبزی بیشتر این اثر تاریخی شده است.
برج گنبد قابوس در نوروز ۹۸