سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
اعلام ساعت کاری موزه ها در نیمه دوم سال، موزه ها هنوز افزایش ورودی ندارند

اعلام ساعت کاری موزه ها در نیمه دوم سال، موزه ها هنوز افزایش ورودی ندارند

به گزارش تور مسافرتی «براساس بخشنامه اداره کل موزه های وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛ ساعت کار موزه های زیر نظرِ این وزارتخانه در شش ماه دوم سال، یک ساعت کاهش پیدا کرد.»
محمد رضا کارگر – مدیر اداره کل موزه ها و اموال منقول تاریخی -در گفتگو با ایسنا با بیان این خبر اظهار داشت: ساعت بازدید موزه های زیر نظر وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سراسر کشور در نیمه ی دوم سال یعنی از آغاز مهر تا آخر اسفند ماه، از ساعت ۹ تا ۱۸ خواهد بود، که برخی موزه ها برپایه شرایط و سیاست کاری مجموعه خود مانند مجموعه ی فرهنگی تاریخی نیاوران ساعت بازدید را با تغییر یک ساعته، از ساعت ۸ تا ۱۷ اعلام نموده است.
به نقل از وی ساعت فروش بلیت ورودی موزه برای کاخ موزه ها، مانند نیاوران، سعدآباد و گلستان به علت گستردگی فضای بازدید، حدود یک ساعت و نیم پیش از آخر کار آن هاست.
وی همینطور تصریح کرد: هنوز جلسه ی نهایی برای تغییر ورودی موزه های زیر نظر وزارتخانه بر مبنای درجه ی موزه ها و آثار به نمایش در امده در آنها تشکیل نشده، ازاین رو هنوز قیمتِ ورودی جدید موزه ها به هیچ موزه ای در سراسر کشور اعلام نشده است.
کارگر درباره ی اقدام برخی موزه های زیر نظر وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که با بیان تغییر هزینه ی ورودی از جانب هیات دولت مبادرت به گرفتن ورودی به نرخ جدید کرده بودند، اظهار نمود: با انجام این کار از جانب این موزه ها، به سرعت جلوی این کار گرفته شد و هیچ موزه ای تا زمانِ اعلام نرخ های جدید از جانب اداره کل موزه ها، اجازه ی این کار را ندارد.