سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
معاون گردشگری کشور: خانه_ کافه ها هنوز مصداق تأسیسات گردشگری نیستند

معاون گردشگری کشور: خانه_ کافه ها هنوز مصداق تأسیسات گردشگری نیستند

به گزارش تور مسافرتی معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی اظهار داشت: خانه کافه ها هنوز در آیین نامه تأسیسات گردشگری قرار نگرفته اند تا ما بتوانیم به آنها مجوز فعالیت بدهیم.

ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجوز خانه کافه ها دست ما نیست چون این واحدها جز تأسیسات گردشگری نیستند. بدین سبب کسی به ما اجازه نداده که با استناد به آن مجوز فعالیت بدهیم.
وی در ادامه اظهار داشت: ما در قالب بخشنامه تأسیسات گردشگری که ۲۹ مورد در آن ذکر شده، فعالیت می نماییم. اگر در چارچوب این چارچوب از ما درخواستی داده شود، می توانیم به آنها مجوز دهیم. در غیر این صورت اگر بدانیم که چنین خانه کافه هایی نیاز به مجوز دارد و می تواند جزو تاسیسات گردشگری باشد، باید در آینده آنها را به بخشنامه اضافه نماییم. آن هم اگر توجیه شدیم که این خانه کافه ها مصداق تأسیسات گردشگری می باشد و موارد دیگر نمی تواند چنین کارکردی را داشته باشد.
تیموری اشاره کرد: در آن صورت بخشنامه باید اصلاح شده و خانه کافه ها در این لیست قرار گیرند. حالا ارائه مجوزی به نام خانه کافه در حوزه گردشگری عملاً امکان پذیر نیست.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی درباره اینکه به بعضی از کافه ها در چند سال قبل مجوزی از طرف سازمان میراث فرهنگی وقت داده شده بود، گفت: امکان دارد این واحدها به نام واحد پذیرایی مجوز گرفته باشند ولی عنوانی به نام خانه کافه هنوز در بخشنامه وجود ندارد. اگر جایی هم با این نام مجوز گرفته بطور قطع غیرقانونی بوده است.
پیش از این بعضی از کافه دارانی که به احیای بناهای تاریخی پرداخته اند برای گرفتن مجوز گرفتار مشکل هستند، اتحادیه هایی مانند کافه و رستوران آنها را جزو واحدهای زیرمجموعه خود نمی دانند بعضی از این کافه داران در گوشه ای از بنای تاریخی خود، نمایشگاهی از آثار هنری و یا صنایع دستی نیز برپا می کنند تا بتوانند مجوزی از طرف وزارت ارشاد بگیرند.