سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
دندان انسان نئاندرتال کرمانشاه در میان ۱۰ کشف اخیر جهان

دندان انسان نئاندرتال کرمانشاه در میان ۱۰ کشف اخیر جهان

تور مسافرتی: دندان انسان نئاندرتال عار وزمه اولین مدرک قطعی از وجود انسان نئاندرتال در ایران است که معرفی آن توجه رسانه های جهان را به جایگاه مهم ایران در عرصه پژوهش های دیرینه شناسی و دیرین انسان شناسی جلب کرد.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا، مجله دیرینه شناسی آمریکا در آخرین شماره سال ۲۰۱۹ ده کشف جدید دیرینه شناسی در جهان را معرفی نمود.

این مجله بین المللی دندان نئاندرتال یافت شده در غار وزمه کرمانشاه که نتایج پژوهش های جدید آن امسال، توسط تیمی از پژوهشگران موزه ملی ایران و چند موزه و دانشگاه فرانسوی و ایرانی منتشر گردید را یکی از این ده کشف اخیر دیرینه شناسی و دیرین انسان شناسی عنوان کرده است.

در صفحه معرفی این کشفیات جدید، درباره ی دندان غار وزمه کرمانشاه آمده است: “دندانی که چند دهه پیش در کوه های زاگرس یافت شده بود و تصور می شد مربوط به انسان مدرن باشد، در واقع متعلق به کودک نئاندرتالی است که بین هفتاد تا چهل هزار سال پیش زندگی می کرده است. بررسی دوباره این دندان با تکنیک های مدرن امکان این شناسایی و گاه نگاری را فراهم نموده است.

محققان می گویند این اولین شواهدی است که نشان داده است نئاندرتال ها در ایران کنونی زندگی می کرده اند. این گونه، قبل از انقراض اش در چهل هزار سال قبل، در بخش های بزرگی از اروپا و غرب آسیا می زیست.

این دندان آسیای کوچک که در اواخر دهه ۱۳۷۰ در غار وزمه کشف شد، مربوط به کودک نئاندرتالی است که در زمان مرگ بین شش تا ده سال سن داشته است. در بررسی این دندان از راه بُرش نگاری پرتو ایکس که با دستگاه تصویربرداری سه بعدی میکرو سی تی انجام شد، تصویر سه بعدی مینا و عاج دندان تهیه و بر مبنای مطالعه و اندازه گیری آن مشخص شد که دندان مربوط به انسان نئاندرتال است.

دندان وزمه اولین مدرک قطعی از وجود انسان نئاندرتال در ایران است و معرفی آن امسال توسط پژوهشگران توجه رسانه های جهان را به جایگاه مهم ایران در عرصه پژوهش های دیرینه شناسی و دیرین انسان شناسی جلب کرد.”