سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان: کشف جسد مومیایی در تپه هگمتانه کذب است

مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان: کشف جسد مومیایی در تپه هگمتانه کذب است

به گزارش تور مسافرتی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان اظهار داشت: کشف جسد مومیایی در تپه هگمتانه همدان کذب است.
علی مالمیر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه به تازگی در فضای مجازی خبری در خصوص اینکه در حفاری انجام شده در تپه هگمتانه جسد مومیایی کشف شده انتشار یافته است، اظهار داشت: کشف جسد مومیایی در تپه هگمتانه همدان کذب است. وی عنوان کرد: هر گونه کاوش علمی باید با مجوز پژوهشگاه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صورت گیرد کمااینکه در حفاریهای انجام شده طی چند دهه اخیر در هگمتانه هیچگونه جسد مومیایی در تپه هگمتانه همدان کشف نشده است. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان عنوان کرد: در ایران باستان در تدفین مردگان این عمل (مومیایی) صورت نمی گرفته است. مالمیر با اشاره به اینکه در چند دهه اخیر هیچ حفاری در محوطه سنگ شیر همدان صورت نگرفته است، اظهار داشت: طی سال قبل و سال جاری هیچگونه کاوشی در محوطه هگمتانه انجام نشده و مطالب عنوان شده در فضای مجازی سندیت ندارد و کذب است.