سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
یکی از ۲۰ جهانگرد معروف یوتیوب به ایران آمد

یکی از ۲۰ جهانگرد معروف یوتیوب به ایران آمد

تور مسافرتی: Mark Wiens یکی از ۲۰ چهره شناخته شده در یوتیوب است، ویدئوهای او از غذاهای خیابانی گاهی اثری شبیه بمب در شبکه های اجتماعی دارد. او حالا در ایران است.
به گزارش ایسنا، مارک درحالی به ایران سفر کرده که تحت تاثیر اقدام رسانه های جهانی، ایران کشوری ناامن معرفی شده و سفر به آن درحال حاضر اقدامی خطرناک قلمداد شده است. وزارتخانه های امور خارجه برخی کشورها همچون فرانسه نیز در ماه های گذشته نقشه ایران را در وب سایت خود به رنگ زرد (ناامن) درآورده و از علایم هشداردهنده برای سفر به این کشور بهره برده و حتی شهروندان شان را نیز از این سفر برحذر داشته اند. این سفارش ها سبب تجدید نظر برخی از گردشگر ها برای سفر به ایران شده است.
با این وجود برخی شخصیت های اثرگذار در شبکه های اجتماعی بدون توجه به اخبار رسانه ها و سفارش های دولت ها راهی ایران شده اند؛ کشوری که این روزها ناآرام و آشفته نمایش داده می شود.
قبل از مارک وینز، جهانگردان اثرگذار دیگری به ایران سفر کرده تا بگفته خودشان چهره واقعی این کشور را نشان دهند. ویدئوهای آنها نه تنها مخاطبانشان را، بلکه دیگر شخصیت های اثرگذار در یوتیوب را برای سفر به ایران به صف درآورده است.
«ترِوُر جیمز» و «مارک وینز» که جزو ۲۰ چهره مطرح یوتیوب در سال ۲۰۱۹ بوده اند.
جیمز حدود یک ماه پیش به ایران سفر و از غذاهای محلی ایران ویدئوهایی تهیه کرد.

منبع: