سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
بودجه حج و عتبات عالیات چقدر است؟

بودجه حج و عتبات عالیات چقدر است؟

تور مسافرتی: بودجه سازمان حج و زیارت برای سال ۹۹ رقمی بالغ بر ۶۸ میلیارد ریال (۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان) برآورد شده، درحالی که سهم زوار اعزامی در این سال ۵۸۵ هزار نفر تعیین شده است.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا، بودجه این سازمان که یکی از زیرمجموعه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، با یک برنامه کلی «سامان دهی اعزام زوار به حج، عمره و عتبات عالیات» برآورد شده است که در زیرمجموعه آن بودجه پیشنهادی برای برنامه اعزام زوار به حج تمتع در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۴۷ میلیارد و ۲۸ میلیون ریال پیشنهاد شده که هدف کمی درنظر گرفته شده برای تعداد زوار اعزامی به حج واجب مطابق این لایحه، ۸۵ هزار نفر است، رقم مشابه سال ۱۳۹۸.
در این لایحه پیشنهادی ردیف بودجه ای برای اعزام زوار به عمره در نظر گرفته نشده است. ایران و عربستان با آن که از دو سال قبل مذاکراتی را درباره از سرگیری عمره برای ایرانیها آغاز نموده اند اما هنوز شروط ایران بطور قطع از طرف دولت عربستان پذیرفته و اجرایی نشده است.
برنامه دیگر سازمان حج و زیارت که برای آن بودجه برآورد شده، عتبات عالیات است؛ رقمی بالغ بر ۲۰ میلیارد و ۹۷۲ میلیون ریال برای آن پیشنهاد شده است. هدف کمی برای تعداد زوار اعزامی به عتبات عالیات در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰۰ هزار نفر (مشابه سال ۱۳۹۸) تعیین شده است.
با عنایت به اشاره کلی این بخش به سوژه عتبات عالیات معین نمی باشد سازمان حج و زیارت برای سال آینده برنامه ای برای ازسرگیری اعزام زوار ایرانی به سوریه دارد یا خیر.

منبع: