سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
بازخوانی اواخر دوره هخامنشی در موزه ملی ایران

بازخوانی اواخر دوره هخامنشی در موزه ملی ایران

تور مسافرتی: نشست تخصصی با عنوان پروژه های ناتمام اواخر دوره هخامنشی توسط آوی باخنهایمر، محقق زبان شناسی خاور نزدیک از موسسه مطالعات تاریخ و جامعه ایران باستان -استرالیا، اجرا شد.

به گزارش تور مسافرتی به نقل از روابط عمومی موزه ملی ایران، در این جلسه باخنهایمر اظهار داشت: دوره پایانی امپراطوری هخامنشی که به سقوط آن منجر گردید در گذشته آنچنان مورد توجه و تحقیق قرار نگرفته است. نگاهی جدید به این دوره می تواند تاریخ نگاری عصر پایانی امپراطوری هخامنشی را متحول کند.
وی در ادامه اضافه کرد: با عنایت به اینکه اوج رونق و شکوه دوره هخامنشی را می توان در اوایل این دوره جستجو کرد و آثار شاخص هخامنشی همگی مربوط به آن است، پس کمتر اواخر دوره هخامنشی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است و اطلاعاتی که از منابع یونانی-رومی به دست ما رسیده معمولا اغراق شده و با پیش ذهنیت ارائه شده است. این منابع به طور مغرضانه ای، داریوش سوم، آخرین پادشاه هخامنشی را فردی ضعیف، نالایق و بی علاقه به امور حکومت معرفی کرده اند. این در شرایطی است که وی شخصی با تجربه بود که در زمان مرگ بیشتر از پنجاه سال داشت.
همچنین در این جلسه ضمن مورد بحث گذاشتن سه مکان تاریخی هخامنشی یعنی آرامگاه ناتمام داریوش سوم، دروازه ناتمام اردشیر سوم و سازه موسوم به قدمگاه – چاشتخوار، به روش شناسی و رویکردهای لازم برای مطالعه آثار دوره هخامنشی و شیوه های بررسی چنین آثاری نیز پرداخته شد و سپس سخنران دلیلهای خودرا به جهت اینکه این سه مکان را مربوط به اواخر دوره هخامنشی بداند، ارائه نمود.

منبع: